Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fem alarmcentraler lukkes i ny 112-struktur

Til august lukker alarmcentralerne i Odense og Aalborg, og til oktober er det slut for alarmcentralerne i Viborg, Esbjerg og Hillerød

Det landsdækkende alarmnet med akutnummeret 112 er ved at blive lavet om. Det betyder lukning af i alt fem af de nuværende centraler, så der til slut kun er tre tilbage - i København, Aarhus og Slagelse. Det fortæller Beredskabsinfo.dk.

For nylig overtog regionerne visiotationen af  opkald om sygdom og tilskadekomst. Derfor bliver alarmcentralernes opgave fremover blot at 'sortere' opkaldene, og ekspedere dem videre til en relevant vagtcentral.

Ændringen i forhold til 112-opkaldene om sygdom og tilskadekomst er en del af baggrunden for, at antallet af alarmcentraler nu ændres, men samtidig er der også tale om, at det indgår som et element i en stor spareplan inden for politiet. Resultatet er, at der i politiets regi fremover kun skal være to alarmcentraler, der placeres i Aarhus og Slagelse. Københavns Brandvæsens alarmcentral videreføres uændret.

De nye, store alarmcentraler skal forsynes med teknisk udstyr, der genbruges fra de nuværende alarmcentraler. Det giver behov for, at alarmcentralerne nedlægges over to omgange, hvor først Odense og Aalborg lukkes. Det sker i uge 32, altså i begyndelsen af august, hvorefter de to centralers tekniske udstyr flyttes til Aarhus og Slagelse.

Sidste fase i den nye struktur gennemføres i uge 43, altså i slutningen af oktober. Her lukkes alarmcentralerne i Viborg, Esbjerg og Hillerød, hvorefter alle 112-opkald alene bliver ekspederet i København, Aarhus og Slagelse.

mou