DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Favrskov giver ekstra penge til kulturen under corona

Aflyste stævner og arrangementer, mistede indtægter og forsamlingsforbud er baggrunden for særligt tilskud.

FAVRSKOV: Corona-situationen har også presset kultur- og foreningslivet i Favrskov Kommune, og det får nu Kultur- og Fritidsudvalget til at yde en ekstraordinær støtte.

- De fleste kulturaktører har lidt et mærkbart indtægtstab, fordi det hele har været lukket ned, eller der har været restriktioner. Og foreningslivet er gået glip af indtægter fra stævner og arrangementer, og nogle har også mistet kontingentindtægter, fordi medlemmerne har meldt sig ud. Derfor er vi i Kultur- og Fritidsudvalget nu klar med en tillægsbevilling på 320.000 kr. til folkeoplysningsområdet, forklarer Steen Thomasen (S), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

I lukkeperioden er det faste driftstilskud til hallerne desuden blevet fastholdt, selvom foreningernes aktiviteter ikke blev gennemført, og foreningerne har heller ikke betalt gebyr for timerne. Også aftenskoleområdet har fastholdt tilskuddet til lønudgifterne, selvom aktiviteterne ikke er gennemført.

En støttefrist rykkes en måned frem, og retningslinjerne ændres, så der i år også kan uddeles støttekroner til:

  • Faciliteter, udstyr og inventar, der på sigt kan lette driften og give en besparelse
  • Kompetenceudvikling og løn til eksempelvis undervisere og konsulenter
  • Driftsudfordringer – eksempelvis hjælp til husleje ved midlertidigt svigtende indtægter.

ka