Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Færre sløve elever, der sidder og hænger

Slagelse uddanner 140 elever fra 6.-9. klasse på 14 skoler som legeagenter, der skal skabe fart over feltet i frikvartererne

SLAGELSE: Man bliver aldrig for gammel til at lege, og det er vigtigt at lege! Leg udvikler ikke kun motorik og kondition, men også sociale kompetencer, der er væsentlige hele livet igennem. Som en del af Slagelse Kommunes breddeidrætsprojekt 'Motion i Skoler' starter nu et nyt projekt omkring uddannelse af 140 elever fra kommunens skoler til legeagenter på 14 skoler rundt om i kommunen i samarbejde med Gerlev Legepark og Idrætshøjskole, oplyser kommunen.

Legeagenterne uddannes til at formidle leg til både yngre og jævnaldrende elever, så der bliver fart over feltet og masser af aktiviteter i skolegården i stedet for frikvarterer med dovne og sløve elever, som sidder og hænger.

Lege er båret af fællesskab, hvor man skal nå til enighed og legens regler skal overholdes, for at legen kan være sjov og spændende. Det skal de 140 elever fra 6.-9. klasse sammen med ca. 25-30 koordinerende lærer/pædagoger være med til at lære alle de andre elever.

Hvad skal legeagenterne lave?
Legeagenterne deltager i et kursusforløb på Gerlev Legepark og Idrætshøjskole, hvorefter de bliver certificerede legeagenter. Legeagenterne vil gennem kurserne få redskaber til at kunne tilbyde de øvrige elever på skolerne organiseret fysisk aktiv leg i skolens frikvarterer for de elever, der har lyst til at deltage. Legeagenternes aktiviteter vil derfor blive et struktureret supplement til det, som ellers foregår i skolegården.

- En skolegård, hvor store elever leger med de små i frikvartererne, skaber tryghed for hele skolen. Flere erfaringer viser, at mange elever er glade for at 'lege med de store', og eleverne oplever en lettelse ved at måtte være med uanset, hvem de er. Har man ikke nogen at lege med, kan man altid gå hen til legeagenterne. De løser derfor også nogle af problemerne omkring mobning og eksklusion i skolegården. Projektet har dermed fokus på både sundhed, sociale kompetencer og sammenhold i skolegården, men også i skoletiden generelt og elevernes fritid, fortæller idrætskonsulent og projektleder Per Andersen.

Eleverne er udvalgt af skolerne til at være legeagenter.
Legeagenterne skal deltage i to kurser, inden de kan blive certificerede legeagenter. Et i september og et igen i maj.