Færre jobcenter-ansatte oplever chikane og trusler

Færre ansatte i landets jobcentre oplever chikane og nedladende kommentarer fra borgerne, viser ny rundspørge.
24. JAN 2020 6.03

Det fyger med ukvemsord og trusler fra borgerne mod de ansatte i landets jobcentre, som må stå model til lidt af hvert, mens de passer deres arbejde.

Men selvom chikanen fortsat er omfattende, oplever færre sagsbehandlere og jobkonsulenter chikane fra de borgere, de er sat i verden for at hjælpe, sammenlignet med situationen i 2017.

Det viser en ny rundspørge blandt HK-medlemmer ansat på landets jobcentre, skriver A4 Arbejdsmiljø.

I 2017 havde 54 pct. af HK-medlemmerne i jobcentrene været udsat for nedladende eller ubehagelige bemærkninger fra borgerne det seneste år, men i november 2019 var det tal faldet til 41 pct.

Tilsvarende oplevede 24 pct. i 2017, at trusler fra borgerne var blevet et større problem det seneste år, men i november 2019 havde kun 13 pct. den samme opfattelse.

Større kommunalt fokus
Kommunerne har i dag et større fokus på at forebygge og håndtere chikanen, når den opstår, og derfor bevæger udviklingen sig i en positiv retning, mener Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal.

- Der er en tendens til, at det går bedre mange steder. Men der er stadig alt for store problemer med digital chikane, vold og trusler, som der skal tages hånd om, siger Mads Samsing.

I rundspørgen svarer 34 pct. af de adspurgte medlemmer, at de eller en kollega én eller flere gange har oplevet at blive hængt ud med navns nævnelse på et socialt medie, i et læserbrev eller andre steder i det offentlige rum.

Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, mener dog, at det går fremad med arbejdsmiljøet på jobcentrene. Det vidner HK-rundspørgen om, mener han.

- Jeg glæder mig over, at færre medarbejdere oplever at blive udsat for vold eller verbale trusler. Den positive udvikling ser jeg som et resultat af, at man i jobcentrene har arbejdet målrettet med problemet, og at man har gjort en aktiv indsats for at forebygge, at sådanne episoder finder sted.

1.667 af HK Kommunals medlemmer har deltaget i rundspørgen.

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt