DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Færre ekstraledige i anden uge af coronakrisens jobovervågning

Færre ekstraledige i anden uge af coronakrisens jobovervågning

Færre nye ledige i weekenden end de foregående fem år.
30. MAR 2020 10.45
TEMA: Corona

Den anden hele uge af Beskæftigelsesministeriets daglige monitorering af ledighedstallene under coronakrisen forløb nogenlunde som den første, men på et lavere niveau. 17.489 meldte sig ledige i sidste uge mod 22.827 ugen før.

Sammenlignet med de seneste fem års gennemsnit for de samme uger er forskellen endnu større. Ekstraledigheden under coronakrisen var således 9.625 i sidste uge, mod 16.724 ugen før, altså godt 7.000 færre nye ledigmeldte, hvor femårsgennemsnittet bød på 1.764 flere i sidste uge end i forrige.

Forløbet hen over de to uger fremgår af kurven øverst. Man ser, hvordan forskellene fra dag til dag ligner hinanden i de to uger.

Den sorte linje øverst er antallet af nye ledige den pågældende dag, den stiplede linje nederst er gennemsnittet for de seneste fem år, og den røde linje viser så, hvor mange ekstra ledige der er kommet under coronakrisen. Bemærk, at der lørdag og søndag i sidste uge kom færre nye ledige end i femårsgennemsnittet.