Fælles opråb til minister om at få gang i en sundhedsreform

KORT NYT7. FEB 2020 13.54

Alle ikke-statslige aktører i sundhedsvæsnet opfordrer i en fælles henvendelse til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til 'en afklaring af sundhedsvæsenets fremtidige udvikling'. 'Der er brug for en ambitiøs, national plan for det samlede sundhedsvæsen', hedder det i henvendelsen.

Afsenderne er KL, Danske Regioner, Pratiserende Lægers Organisation samt Sygehussamarbejdet bestående af Yngre Læger, HK, FOA, Overlægeforeningen og Sundhedskartellet, der igen omfatter otte organisationer med Dansk Sygeplejeråd som den dominerende. Alle efterlyser 'en ambitiøs, national plan for det samlede sundhedsvæsen' med en stillingtagen til blandt andet 'opgaver, kvalitet, finansiering, kapacitet og kompetencer i kommuner, almen praksis og sygehus'.

S-regeringen har varslet en sundhedsreform, men trods flere forsøg er det ikke lykkedes at få sundhedsministeren til at give et tidspunkt for, hvornår der kan forventes en køreplan for politiske forhandlinger. Det er kun blevet til et løfte om, at det vil ske inden næste folketingsvalg, men ikke nødvendigvis inden KV21.

mk

Se brevet til sundhedsministeren.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev