Facebook køber nu alligevel jord ved Esbjerg
Jorden ved motorvejen, som Facebook først havde kig på, siden skrinlagde og nu har købt.
Foto: Christer Holte, Ritzau Scanpix

Facebook køber nu alligevel jord ved Esbjerg

I 2019 skrinlagde tech-giganten opkøb af erhvervsjord, kommunen købte i mellemtiden jorden, men nu er der underskrevet en købsaftale.
13. OKT 2021 10.02

ESBJERG: Esbjerg Kommune og Facebook har underskrevet en aftale på køb af 212 hektar jord ved Andrup til en pris af 277 mio. kr., oplyser kommunen. 

- Jeg er meget glad for, at Facebook er tilbage i Esbjerg. Etableringen af et datacenter vil være fuldstændig i tråd med vores ambitioner om at blive en datahub, og samtidig vil opførelsen og driften af et nyt datacenter kunne tiltrække yderligere virksomheder på feltet til Esbjerg samt skabe synergier med vores nuværende virksomheder, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

I 2018-2019 var Facebook i gang med undersøgelser af arealet, men besluttede sig for at stoppe arealerhvervelsen. Esbjerg Byråd valgte efterfølgende at gribe muligheden for at opkøbe jorden i Andrup og erhvervede arealet i 2020.

Digitalt knudepunkt

Lukasz Lindell, talsmand for Facebook, bekræfter købet af arealet:

- Vi genoptog for nylig vores undersøgelser af Esbjerg som et muligt sted for et fremtidigt datacenter og købte 212 hektar jord. I de kommende måneder vil der blive udført nogle indledende, forberedende arbejder, som vil være med til at understøtte den videre udvikling af arealet. Opførelsen af et datacenter starter først, når der er truffet en endelig investeringsbeslutning. 

Offentliggørelsen af, at en af verdens største tech-virksomheder undersøger mulighederne for at bygge et hyperscale datacenter i Esbjerg, understreger med al tydelighed, at Esbjerg Kommune og Business Esbjergs er godt på vej til at realisere visionen om at skabe et vigtigt nordeuropæisk digitalt knudepunkt, mener Business Esbjerg.

- Det professionelle, tætte samarbejde mellem Business Esbjerg, Esbjerg Kommune, Invest in Denmark og Din Forsyning har igen vist sig at være afgørende for, at vi lykkes med at tiltrække sådanne store investeringer, siger Karsten Rieder, der er erhvervschef i Business Esbjerg.

ka