Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Faaborg-Midtfyn siger ja til Udvikling Fyn

Dermed bliver kommunen den første ud af de ti indbudte kommuner, der tilslutter sig arbejdsgrundlaget

FAABORG-MIDTFYN: - I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi brug for at udnytte samtlige vores politiske udviklingspotentialer fuldt ud, siger borgmester Hans Jørgensen (S).

- Historien viser, at der ikke er potentiale nok i at gøre tingene hver for sig. At vi er stærkest, når vi står sammen. Det er grunden til, at vi i Faaborg-Midtfyn ser frem til samarbejdet i Udvikling Fyn - og ikke mindst til de resultater, som dette samarbejde vil skabe for vores kommune.

Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense og Svendborg kommuner besluttede i december 2010 at formulere et arbejdsgrundlag for etableringen af et fælles erhvervs- og turismeselskab. Bestyrelsen for Udvikling Fyn og kommunaldirektørerne fra de deltagende kommuner har siden udarbejdet et arbejdsgrundlag og har godkendt det papir, der nu lægges frem til beslutning i de 10 fynske kommunalbestyrelser.

En positiv start
Samtlige fynske kommuner tager derfor i denne tid stilling til om de ønsker at være en del af Udvikling Fyn. Ifølge en rundspørge, som Kerteminde Avis har lavet, ønsker kun halvdelen af kommunerne at være med i det nye erhvervsfællesskab. Men bestyrelsesformanden for Udvikling Fyn, C. C. Nielsen, er optimistisk.

- Nu er processen omkring Udvikling Fyn skudt så positivt i gang, som vi kunne håbe på. Det klare 'ja' Faaborg-Midtfyns kommunalbestyrelse har givet til en fælles fynsk organisation for erhvervsudvikling og turisme, smitter forhåbentlig af på de øvrige fynske kommuner, der skal beslutte sig her i juni. Jo flere der er med, jo stærkere vil Fyn stå.

Direktør i Udvikling Fyn, Mads Graves, føjer til de positive udmeldinger.

- Det er glædeligt, at Faaborg-Midtfyn ønsker et forpligtende samarbejde her på Fyn og på den måde lægger en linje forud for de øvrige kommunalbestyrelsers beslutning. Der er kun cirka to uger til vi ved, hvilke kommuner, der er med - og dermed også, hvor markant en organisation Udvikling Fyn bliver.

Central og decentral ledelse
Det arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn, der nu er til høring i de fynske kommuner, beskriver en organisation, der vil bestå af to strategiske enheder, Virksomhedskontrakten, der vil varetage erhvervsservicedelen og Visit Fyn, der varetager turistserviceområdet. Inden for begge enheder vil der være såvel en central som en decentral funktion. Det betyder, at Virksomhedskontrakten og Visit Fyn vil være lokalt til stede med et kontor i alle deltagende kommuner, men at der samtidig kan trækkes på en fælles organisations ressourcer.

De to eksisterende kontorer i Faaborg-Midtfyn Kommune, Erhvervskontoret og Turistbureauet, vil blive tilbudt at træde ind i Udvikling Fyn for at varetage de lokale funktioner. Det vil i praksis betyde, at medarbejderne virksomhedsoverflyttes til den nye organisation.

lcl