Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

EU-udbudsregler: - Det gælder sociale løsninger

DEBAT MEP Christel Schaldemose (S) skriver om en række aktuelle kompromiser i Europa-Parlamentet, når det gælder nye regler for offentlige indkøb
19. OKT 2011 7.00

Af Christel Schaldemose

I den senere tid har jeg i Europa-Parlamentets Indre Marked- og Forbrugerbeskyttelsesudvalg arbejdet med at give bud på, hvordan de nye regler for offentlige indkøb skal se ud.

Det har ikke været nemt at blive enige om udvalgets holdning, men faktisk er det lykkedes os at nå frem til en lang række kompromiser, som jeg er stolt af.

Rapporten med kompromiserne er et indspark til Kommissionens arbejde, om at lave et egentligt lovforslag til EU's fremtidige udbudsregler, og i Indre Marked- og Forbrugerbeskyttelsesudvalget får den støtte af et bredt flertal af Europa-Parlamentets partier.

Krav om flere sociale rettigheder
Fra den socialdemokratiske side har vi stillet krav om, at reglerne skal åbne op for at inddrage flere sociale hensyn: Beskyttelse af sociale rettigheder og arbejdsforhold er alfa og omega.

Vi synes, det er vigtigt at sikre det indre marked en bedre social profil, og derfor skal det være muligt at kunne stille sociale modydelser til virksomheder, som leverer til det offentlige.

Andre partier - især de grønne - har råbt på mere bæredygtighed og større fokus på miljøomkostninger.

Heldigvis udelukker den røde og den grønne tilgang ikke hinanden, og ved hjælp af et stykke solidt arbejde har vi sikret, at den laveste pris i offentlige udbud ikke længere er den afgørende faktor for at indgå nye kontrakter.

Såvel økonomiske som sociale og miljømæssige fordele kan nu blive en del af det samlede regnestykke, hvis det står til Europa-Parlamentet. Og det er vel at mærke for hele den pågældende tjenesteydelses eller produkts livscyklus.

Skal vi ad frivillighedens vej?
Jeg kunne have ønsket mig, at rapporten blev endnu mere rød. At vi i endnu højere grad kunne stille krav til arbejdsgiverne om sociale krav og klausuler.

Mange i det kommunale Danmark mener, at det må være op til kommunerne selv, om de vil tage sociale hensyn. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at frivillighed er den rigtige vej. I hvert fald ikke altid.

En ting er jo den praksis, som vi har i Danmark. En anden er, om vi kan forvente samme imødekommenhed i alle EU-lande. Derfor skal vi gå forrest og vise, at vi tager de sociale hensyn alvorligt.

Arbejdet er langt fra færdigt
Det samlede Europa-Parlament skal vedtage rapporten om de offentlige udbud i slutningen af oktober. Herefter er det op til Kommissionen, om den vil tage vores overvejelser med, når den offentliggør det endelige lovforslag ved årsskiftet.

Og når vi så får forslaget i hånden, begynder arbejdet forfra for at sikre, at fremtidens udbudsregler i EU tager sociale hensyn, der peger fremad mod et socialt ansvarligt, europæisk udbudsmarked.


Medlem af Europa-Parlamentet, Christel Schaldemose (S)