Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Et ændret udligningssystem i 2013

Regeringen har lovet KL en ændring af det forkætrede udligningssystem med virkning fra 2013. Det er et led i økonomiaftalens afsnit om kommuner med særlige økonomiske udfordringer
6. JUN 2011 11.17

Af Morten Uhrenholdt

Et mindre antal kommuner står overfor særlige økonomisk udfordringer, fastslår økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Derfor er parterne blevet enige om at staten lægger flere penge i en særlig pulje for særtilskud, der tidligere er blevet indført.

Puljen tilføres ekstra 550 millioner i 2012 - pengene hentes på bloktilskuddet.

Der er i aftalen ikke fastsat kriterier for, hvilke kommuner, der er i en så særlig sitiation, at de kan få del i puljen. Aftalen fastslår, at det er  Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der fastsætter kriterier og hensyn, der skal gælde ved uddelingen af midlerne. De skal dog meldes ud så betids, at der vil være klarhed om tildelingerne ude i kommunerne.

Samtidig er der indført en ekstra hjælp til de kommuner, der er kommet i klemme med selvbudgettering i 2009. Her er 19 kommuner kommet så skidt ud af det, at de skal efterbetale samlet 1,6 milliarder til statskassen.

Regeringen er ifølge økonomiaftalen indstillet på at 'eftergive' de 300 millioner. Det hedder i økonomiaftalen:

'...efterreguleringen nedjusteres med 300 mio. kr. Samtidig afsættes en lånepulje på 300 mio. kr., der fordeles efter ansøgning blandt kommuner med en ekstraordinær efterregulering sammenholdt med den likviditetsmæssige situation i kommunen.'

Justeringer og tilpasninger
I forbindelse med disse drøftelser og aftaler mellem KL og regeringen på det her økonomipunkt, har regeringen tilkendegivet, at den agter at fremlægge forslag til justering af udligningssystemet med virkning fra 2013.

Der er dog næppe lagt op til det helt store, gennemgribende ændringer, men snarere justeringer og tilpasninger i forhold til de ændringer af opgaverne, der er gennemført de senere år. Det hedder i aftalen:

'Justeringerne skal blandt andet ses i lyset af omlægningen af beskæftigelsesindsatsen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.'