Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Esbjerg lægger billet ind på trafikmillioner

Esbjerg lægger billet ind på trafikmillioner

En del af hovedstadens trængselsproblemer kan løses fra Sydvestjylland, mener borgmester Johnny Søttrup
24. FEB 2012 6.52

ESBJERG. I forhold til regeringens udspil om at afsætte 500 mio. kr. til at investere i den kollektive trafik er det i høj grad relevant at øremærke en pulje til udbygning af nettet i Sydvestjylland, og Esbjerg Kommune har konkrete investeringsforslag, oplyser kommunen.

- Det er glædeligt, at der afsættes penge til udbygning af den kollektive trafik, og for at få mest muligt ud af investeringerne bør man fokusere på at binde landsdelene sammen. Her i Danmarks femtestørste kommune kan vi også medvirke til at mindske trængselsproblemerne i Hovedstaden, og vi giver gerne vores bud på, hvor der bør investeres, siger borgmester i Esbjerg Kommune, Johnny Søtrup (V).

Han peger på en række konkrete projekter, regeringen kan gå i gang med:

En time mellem Esbjerg og Odense
Den allerede besluttede plan om at elektrificere strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov bør udbygges, således at man i betjeningen kan leve op til forslaget i den visionære plan om Timemodellen, der peger på muligheden for at rejse mellem Esbjerg og Odense på en time. Dette kan formentlig ske ved at opgradere til højhastighed af den eksisterende banestrækning.

I 1997 tog turen mellem København og Esbjerg 2:37 timer, i dag skal man afsætte 3:08 timer. Det er skal gøres mere attraktivt at vælge toget frem for bilen, og med en realiseret Timemodel kan togforbindelsen mellem København og Esbjerg komme ned på to timer.

Nærbanen i Sydvestjylland
På det mere lokale niveau er det desuden nødvendigt, at der sikres gode forhold for pendlingen mellem de vestjyske byer - især mellem Ribe, Bramming, Esbjerg og Varde.

Omlægning af bybusnettet i Esbjerg
Bybusnettet bør udbygges eller omlægges for at sikre den bedste betjening.

Ny station Esbjerg Øst
Der bør arbejdes videre med planerne om anlæggelse af en ny station i Jerne, Esbjerg Øst, da området har stort passagerpotentiale.

Betjening af yderområder i kommunen
I Esbjerg Kommune har man taget initiativ til at opstarte 'Flextur' fra sommeren 2012. Dette system, der giver borgerne i kommunernes yderområder mulighed for at bestille dør-til-dør transport, kan udbygges.