DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Erhvervsstøtte går ikke - heller ikke til bådfart

Også turistrelateret virksomhed falder ind under kommunalfuldmagten - så Fredensborg må ikke støtte genopstået bådfart på Esrum Sø
16. DEC 2011 9.01

Af Knud Abildtrup

FREDENSBORG: At yde et tilskud til Bådfarten Esrum Sø ApS, som har søgt kommunen om årligt 50.000 kr., vil være i strid med kommunalfuldmagten, har Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt. Tilskuddet skulle gå til aktiv markedsføring i form af annoncering, direct mails og webbaseret markedsføring over for virksomheder i Storkøbenhavn, en deltidssekretær i sommerhalvåret, og vedligeholdelse af bådene.

Genoptagelse af bådfarten på Esrum Sø vil fremme turismen i kommunen, så der var et politisk ønske om at få afklaret, om støtte til det nye selskab, der pr. 1. januar 2010 har overtaget bådfarten, er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Statsforvaltningen mener, støtten vil være i strid med de - uskrevne - regler om kommunalfuldmagten, og det var da også den konklussion, Kultur- og Turismeudvalget i Fredensborg selv var kommet frem til i marts.

Bådfarten har været misligholdt, og i årene før det nye selskab tog over, var færgerne ikke i drift. En konsulentrapport udarbejdet for kommunen viste, at bådfarten er et godt aktiv for kommunen, især hvis den drives af lokale kræfter. Bådfarten Esrum Sø ApS blev herefter stiftet af tre lokale initiativtagere, som for egne midler har renoveret to historiske færger 'Rolf' og 'Viking'.

Men da anpartsselskabets formål er at udøve kommerciel virksomhed, vil støtte – uanset at der er tale om turistrelaterede aktiviteter – ikke være lovlig, lyder det fra statsforvaltningen.