DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Endelig digeaftale på Falster efter årtiers uenighed

KORT NYT21. DEC 2020 8.24

GULDBORGSUND: En årelang uenighed mellem Det Falsterske Digelag og Guldborgsund Kommune er nu slut. Søndag indgik parterne en aftale om, hvordan offentligheden kan færdes på diget fremover i rekreativt øjemed, oplyser kommunen.

I oktober i år indledte kommunen og digelaget nye forhandlinger om en løsning på den strid, der har verseret i flere årtier om offentlighedens færdsel på diget. Aftalen betyder således også, at den retssag, som digelaget havde rejst mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Guldborgsund Kommune, og som var blevet udskudt, nu endeligt lægges ned.

Aftalen indebærer, at det fortsat er digelaget, der står vedligeholdelsen af selve diget og for kystbeskyttelsesdelen, mens kommunen får ansvaret for den rekreative færdsel på selve digekronen og sikre, at diget i fremtiden kan tåle øget færdsel uden fare for kystbeskyttelsen.

ka