Endelave-projekt skal bidrage til at gøre jordfordeling mere transparent
Den multifunktionelle jordfordeling på Endelave involverer cirka 941 hektar og 145 lodsejere.
Foto: Arne Magnussen/Ritzau Scanpix

Endelave-projekt skal bidrage til at gøre jordfordeling mere transparent

Et naturprojekt på øen skal rejse skov, binde naturen sammen og styrke friluftslivet.

MIDTJYLLAND / HORSENS: Landbrugsstyrelsen har sagt ja til at hjælpe med at undersøge, om det kan lade sig gøre at fordele marker og enge på Endelave på en ny måde til gavn for mennesker og dyr, oplyser Region Midtjylland. Processen skal samtidig være transparent og inddragende.

Der er tale om en multifunktionel jordfordeling, som skal bidrage til skovrejsning, mere sammenhængende natur og bedre muligheder for friluftslivet.

- Vi vil fremtidssikre livet på øen ved at sikre grundvandet og skabe en mere sammenhængende natur. Det kommer til at involvere rigtig mange lodsejere på øen, så derfor er det første og vigtige skridt, at vi får indledt en god dialog, hvor vi er åbne om de muligheder, der ligger for den enkelte lodsejer, siger biolog Frida Franko-Dossar i Horsens Kommune.

Derfor har kommunen søgt om assistance til multifunktionel jordfordeling hos Landbrugsstyrelsen som et supplement til et EU-Life BioScape projekt, der er i gang.

Landbrugsstyrelsen tager i løbet af foråret en dialog med lokale lodsejere for at afklare mulighederne for at bytte og erstatte jord i realiseringen af projektet.

Kabale skal gå op

- I det her projekt er der ca. 145 lodsejere involveret, så det er noget af en kabale, der skal gå op. Nøgleordet er frivillighed, så vi skal finde ikke bare én, men mange gode løsninger, som lodsejere kan nikke ja til, siger Frank Kargo enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

BioScape vil i samarbejde med relevante aktører udvikle nye værktøjer og metoder til i højere grad at gøre processen omkring jordfordeling inddragende og transparent. Derudover har projektet fokus på at skabe mere sammenhængende natur og biodiversitet, sikre rent drikkevand og give plads til rekreative værdier i naturen.

  • Den multifunktionelle jordfordeling involverer cirka 941 hektar og 145 lodsejere. Jordfordelingen er en del af et større projekt for øen med fokus på samskabelse til fordel for øens natur og biodiversitet.
  • Det samlede projekt hedder BioScape og er et samarbejde mellem Horsens, Lemvig og Hedensted kommuner samt Samn Forsyning, Region Midtjylland, SEGES, European Landowners' Organisation (ELO), Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet.
  • Det bliver støttet med 22,2 mio. kr. fra EU Life Biodiversity. Projektets ni partnere deler den resterende finansiering på 14,8 mio. kr.
  • Landbrugsstyrelsen tilslutter sig til rækken af bidragsydere og samarbejdspartnere med sin støtte.

ka