Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

En underretning skal være en underretning

DUBU, der nu er i brug i 44 kommuners socialafdelinger, forudsætter et fælles sprog i børnesagerne

It-systemet DUBU kan ikke i sig selv forhindre fejl i sagerne, men det vil styrke kvaliteten i sagsbehandlingen af børnesager, vurderer tre socialrådgivere, som ifølge Socialrådgiveren har glædet sig til det nye arbejdsredskab i flere år.

Med DUBU skal det bl.a. blive lettere at lave en mellemkommunal underretning - og systemet matcher, at socialrådgiverne arbejder med § 50-undersøgelser og handleplaner, hvor brugerne får skulle håndtere de dele i forskellige systemer.

Alle lovpligtige tidsfrister er kodet ind i systemet, så sagsbehandleren får reminder på DUBU-forsiden. Og hvis tidsfristen overskrides, for eksempelvis § 50-undersøgelsen, opfølgning på handleplan og tilsynsbesøg, kommer det frem - og ledelsen får besked.

En underretning vil med et enkelt klik kunne sendes videre til en anden kommune - DUBU lægger op til fælles sprog, så det bliver lettere for to DUBU-kommuner at kommunikere sammen, for eksempel i forbindelse med en mellemkommunal underretning. Man bliver tvunget til at bruge nogle af de samme overskrifter, så det bliver mere gennemskueligt, hvad en sag indeholder. En underretning skal bære overskriften 'underretning' og vil ikke længere kunne figurere som f.eks. 'henvendelse fra en mor'.

ka