Sket i ugen:
En uge med både eksterne og interne undersøgelser

Grænser for partipolitisk styring, habilitet, dårlig ledelse og forkerte vederlagsudbetalinger var kommunale emner, der enten nu er færdig undersøgt eller er ved at blive det.
15. MAJ 2021 9.13

Interne og eksterne undersøgelser er løbende på dagsordenen i kommunerne - når der er begrundet mistanke om, at der er foregået noget, der ikke burde være foregået. I denne uge har vi omtalt tre af den slags undersøgelser, hvor vi endnu ikke har hørt resultaterne, og en, der er færdig.

I Aarhus er DF-rådmand under intern undersøgelse, efter en kritiseret mailkorrespondance mellem rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus, Jette Skive (DF), og hendes direktør, Hosea Dutschke, er kommet på den lokalpolitiske dagsorden. Her er det afdelingen for Jura i Borgmesterens Afdeling, der står for undersøgelsen, om hvor tæt en partipolitisk styring der kan gå an mellem en rådmand og en direktør.

I Fredericia går Ankestyrelsen ind i habilitetstjek - efter jurister fra kommunen og KL har vurderet, at byrådsmedlem Lars Ejby godt kan sidde i økonomiudvalget, samtidig med at hans hustru, Kirsten Blæhr, er chef for kommunens familieafdeling.

I Vejle venter økonomiudvalget på resultatet af en undersøgelse fra revisionsfirmaet BDO, der skulle gå tæt på ledelses- og arbejdsmiljøforhold i ældreområdet - og må, før det er afleveret, konstatere, at Seniorchef fratræder efter sag om sortlistning.

Det var også en revisionsgennemgang, der påviste, at Albertslund udbetalte for meget i vederlag til byrådssuppleanter - så måske er der ansvarlige i andre kommuner, der også lige tjekker, hvordan det foregår med vederlag til suppleanter.

Og nu vi er ved de mere bratte afslutninger af både civile og politiske job, så blev der i ugens løb lagt en del mærke til, at der i Sorø blev en skoleleder fyret og politianmeldt - og til Konfliktfuld dag: Eksklusion, udsmidning og en politianmeldelse - hvor der er tale om interne socialdemokratiske konflikter i Hjørring og Slagelse og endnu en Fredericia-fejde.

På det politiske plan skal det nævnes, at Sophie Hæstorp stopper som regionsrådsformand til juli, og i det hele taget har vi som sædvanlig masser af nyheder fra opstillingerne i hele landet i vores tema KV21.