Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

En indsats for de få - til gavn for de mange

EU’s Globaliseringsfond har givet penge til en særlig indsat til en særlig gruppe ledige i Sønderborg Kommune. 450 er ved at blive opkvalificerede og på længere sigt vil resultatet af indsatsen komme mange flere til gode
23. MAR 2011 19.28

SØNDERBORG: To naboer står ved første øjekast i den samme situation: begge fyret fra nogenlunde den samme type job fra den samme virksomhed. Den ene blev fyret sidste år, den anden blev fyret i de massive fyringsrunder i perioden oktober 2008 til april 2009. Der er en væsentlig forskel på deres situation. Den ene har ret til en særlig opkvalificering med støtte fra EU. Den anden indgår i den ordinære indsats for ledige.

Jobcenterchef Anne Kirk fortæller:

- Følelsen af uretfærdighed kan man jo godt forstå. Der er nogen, der får lidt, og så er der nogen, der får mere. Men det er nu en gang sådan, at den slags særlige midler skal afsættes til en særlig gruppe. Det er de vilkår, der følger med bevillingen fra EU.

- Pengene blev søgt på baggrund af massefyringerne i 2008 og 2009, hvor flere end 1500 blev fyret indenfor få måneder. Dem, der efterfølgende er blevet afskediget, falder udenfor den gruppe, der er søgt midler til, og indgår derfor i jobcenterets ordinære indsats.

Globaliseringsindsatsen består af kurser og skræddersyede uddannelser, hvor de ledige udvider deres muligheder for beskæftigelse. Med til indsatsen hører også en målrettet rekrutteringsindsats, der formidler job mellem de ledige og virksomhederne. Planen er, at virksomhedsindsatsen skal fortsætte, når den EU-støttede indsats slutter 1. oktober 2011.

Så selvom det kun er en afgrænset gruppe, der får direkte hjælp fra EU-midlerne, vil mange flere komme til at opleve gevinsterne af globaliseringsindsatsen.

- Vi har en gruppe på 450 ledige, der er i gang med at blive opkvalificeret via globaliseringsmidlerne. Det betyder jo også, at vi i jobcenteret i det daglige har færre ledige, vi skal tage os af. Indsatsen betyder også, at vi er blevet bedre til at arbejde sammen på tværs af jobcenter, a-kasser og uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet er helt afgørende for den aktuelle indsat. Og samarbejdet gør os fremover bedre rustet til at agere i forhold til de ændringer, der sker på arbejdsmarkedet, siger jobcenterchef Anne Kirk.

Formand for styregruppen for globaliseringsindsatsen, Jens Peter Thomsen kommenterer:

- Der er ikke nogen tvivl om at hele processen tilfører nye kompetencer til en masse mennesker. Her tænker jeg ikke kun på de ledige. Jeg tænker også på vores uddannelsesinstitutioner og på alle de undervisere og vejledere, der er en del af projektet. Vi får tilført området en ekspertise om, hvordan man tackler den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. Konsekvenserne af globaliseringen forsvinder ikke igen, så den lærdom vi får gennem globaliseringsprojektet, tror jeg alle lærer af og får gavn af, også i fremtiden.

mou

Fakta om globaliseringsindsatsen:
I perioden 1. oktober 2008 til 30. april 2009 blev 1.641 ansatte afskediget fra Danfoss, Sauer-Danfoss, Danfoss Drives og Linak. Sønderborg Kommune, Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark søgte i samarbejde EU's Globaliseringsfond om midler til at hjælpe denne gruppe ledige videre i ny beskæftigelse.

Ansøgningen blev godkendt, og Sønderborg Kommune fik bevilliget 75 mio. kr. fra EU's Globaliseringsfond. Pengene er øremærket til den særlige gruppe ledige fra Danfoss-koncernen og Linak. Aktivitetshuset GLOBUS6400 danner rammerne for det projekt, der er iværksat som følge af bevillingen.

Foto: Kim Toft Jørgensen