Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Egedal går fra 14 til syv store centre

Nuværende fem direktører skal reduceres til tre-fire
6. OKT 2011 14.56

EGEDAL: Egedal Kommunes administrative organisation blev designet til kommunesammenlægningen for fem år siden. Nu er meget anderledes og omgivelserne er ændret på væsentlige mråder, som giver anledning til at gennemføre en tilpasning af organisationen, oplyser komunen.

- En stram økonomi og stigende udgifter stiller krav om, at vi hele tiden administrerer mere effektivt og levere en bedre og mere sammenhængende borgerservice. Ellers risikerer vi på sigt at miste vores legitimitet hos borgerne. Derfor har jeg nu, med principiel tilslutning fra Økonomiudvalget, taget initiativ til en ny og endnu mere handlekraftig organisation, hvor borgerne er udgangspunktet for alt, hvad vi udvikler og tænker nyt, siger kommunaldirektør, Lars Wilms, der er hovedarkitekten bag den nye struktur.

Borgmester bakker op
Borgmester Willy Eliasen (V) bakker op om den ny struktur.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er tale om en ny sparerunde, men om et oplæg til en mere enkel organisation, der går ud på at rationalisere og effektivisere arbejdet.

Forslaget til den nye organisation blev i dag præsenteret for medarbejderne, som i fællesskab med ledelsen får indflydelse på, hvordan arbejdet bedst bliver tilrettelagt i forhold til den nye struktur.

I dag består administrationen af en direktion med fem direktører, der har ansvaret for i alt 14 centre med chefer og afdelingsledere. Den nye organisation får kun tre-fire direktører, som får et overordnet strategisk ansvar for syv store centre, to mindre servicecentre og to sekretariater.

- Alle direktører og chefer har taget konstruktivt imod den nye struktur, og der bliver rigeligt med opgaver at tage fat på for alle, siger Lars Wilms.

Den nye administrative organisation skal være på plads den 31. januar 2012.


Foto: Egedal Kommune