Efter fangeflugt: Tre tiltag iværksættes nu og her

Regionerne, politiet, anklagemyndigheden og kriminalforsorgen er klar med tre tiltag, som skal iværksættes med det samme.

SJÆLLAND: Efter fangeflugten i Slagelse er regionerne, politiet, anklagemyndigheden og kriminalforsorgen blevet enige om tre nye tiltag for at styrke sikkerheden omkring bandemedlemmer i surrogatvaretægt i psykiatrien. De iværksættes med det samme.

Efter flugten kom Sjællands regionsformand Heino Knudsen (S) med et nødråd til justitsminister Nick Hækkerup (S), der blandt andet lød på, at psykiatrien i regionen af sikkerhedshensyn til personale og øvrige patienter ikke længere ønskede at modtage kriminelle bandemedlemmer, der hører til i fængsel og ikke psykiatri.

- Jeg er glad for den hurtige reaktion fra justitsminister Nick Hækkerup, der straks var klar til at lytte til og finde løsninger. Vores medarbejdere i Psykiatrien skal trygt kunne på arbejde, og vi skal også beskytte de andre patienter, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Tre handlinger sættes i værk her og nu:

  • Regionerne tilbyder at stille psykiatrisk lægebistand til rådighed i forbindelse med afgørelsen af, om et bandemedlem skal varetægtsfængsles i surrogat. Det skal sikre, at domstolene har det bedst mulige grundlag for at afgøre, om der er behov for anbringelse i psykiatrien.
  • Når et bandemedlem skal være i psykiatrien, sker der en grundig drøftelse mellem psykiatrien og politiet om de sikkerhedsmæssige forhold omkring indlæggelsen. I den forbindelse tages der stilling til, hvordan politiet bistår psykiatrien under indlæggelsen. Dermed sikres sikkerhed for personale og medindlagte og forebyggelse af flugt.
  • Tæt dialog mellem psykiatrien og anklagemyndigheden, så spørgsmålet om placering i psykiatrien hurtigst muligt forelægges for domstolene, når grundlaget for placering i psykiatrien ikke længere vurderes at være til stede. Det skal sikre, at den tid bandemedlemmet er i psykiatrien begrænses, hvis behovet ikke er der.

Derudover arbejder parterne også på en handlingsplan, der er bestilt af justitsministeren, der skal se på, om flugt fra varetægtsfængsling på blandt andet psykiatriske hospitaler på længere sigt kan forebygges. Region Sjælland har samtidig skærpet sine egne sikkerhedsforanstaltninger.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt