Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

DUR på vej med masterplan for infrastruktur

Djurslands Udviklingsråds masterplan for infrastrukturen fokuserer på Grenaa-banens kobling til letbanen, forlængelse af Djurslands-motorvejen og opgradering af vejnettet
16. MAR 2011 6.05

SYDDJURS/NORDDJURS: På det seneste møde for infrastrukturen på Djursland var der bred enighed om, at der i de kommende år skal skabes politisk opbakning og ekstern finansiering til følgende investeringer:

• Grenaa-banens fulde integration med letbanen, herunder hastighedsopgradering og elektrificering
• Forlængelse af Djurslands-motorvejen frem til Aarhus Lufthavn
• Opgradering af det overordnede vejnet - ruterne 15, 16 og 21 - til højklassede veje og etablering af omfartsveje ved Auning, Trustrup, Tirstrup, Mørke, Ebeltoft og Grenaa

Formand for Djurslands Udviklingsråd, borgmester i Syddjurs Kommune, Kirstine Bille (SF) udtaler:

- Letbanen er meget vigtig for Djursland, og personligt prioriterer jeg kollektiv transport meget højt. Men vi må ikke glemme, at bilen er det eneste reelle alternativ for rigtig mange af de tusinder af mennesker, der hver dag pendler til og fra Djursland. Trafikken og trængselsproblemerne på motortrafikvejen stiger år for år, så en opgradering til motorvej er på sin plads - og så vil lufthavnen også rykke endnu tættere på Aarhus end den allerede er.

Næstformand for Djurslands Udviklingsråd, borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S) supplerer:

- Det er meget vigtigt for den fortsatte udvikling af Djursland som et attraktivt erhvervs- og bosætningsområde, at vi bliver koblet fuldt og helt på letbanens første etape. Og med fuldt og helt mener vi, at de kommende letbanetog skal køre helt til Grenaa - og uden at skulle sænke farten mellem Ryomgård og Grenaa, som tilfældet er nu.

I den kommende tid vil Djursland Udviklingsråds nye forslag til en masterplan for infrastrukturen på Djursland blive behandlet politisk i de to kommuner. Begge borgmestre forventer, at der vil være bred opbakning bag planen i begge kommuner, og at en endelig godkendt masterplan vil kunne offentliggøres i forbindelse med næste møde i Djurslands Udviklingsråd den 5. maj.

lcl