Digital løsning skal få nordfynske borgeres sti-ønsker frem

KORT NYT9. AUG 2021 9.03

NORDFYN: En ny digital løsning skal skabe overblik over borgernes ønsker til nye stier, så stimidlerne kan fordeles bedst muligt, lyder det fra kommunen. 

- Løsningen vil give bedre mulighed for, at forslagene hver især kan ses i en større helhed og dermed understøtte den politiske prioritering af, hvor nye stier skal etableres. Det optimale er naturligvis, at de ønsker, der meldes ind, skaber sammenhænge, der understøtter de gode helhedsløsninger, siger chef for Plan og Kultur Åse Nielsen. 

Når folk vil plotte et stiforløb ind i den digitale løsning, kan de vælge at se andre indberettede stiønsker. Borgerne kan også vælge, om det skal fremgå offentligt, hvem der har indsendt ønsket - samt om ønsket også er drøftet i et lokalråd.

ka

Se den nye løsning.