Den nye konge af dobbeltmandater

Den nye konge af dobbeltmandater

Venstre er nu partiet med flest dobbeltmandater i alle kombinationer.
20. JUN 2019 14.12

TEMA: FV19

Resultatet af FV19 har medført et lidt upåagtet tronskifte mellem partierne, nemlig i forhold til dobbeltmandater. I den afsluttede valgperiode var Dansk Folkeparti partiet med suverænt flest folketingsmedlemmer, der også var (især) byrådsmedlemmer eller regionsrådsmedlemmer. 24 var der efter FV15, reduceret til 15 efter KV17.

Nu, efter FV19: fire. Venstre har ti mod før tre.

Dermed er Venstre nu partiet med flest dobbeltmandater i alle kombinationer.

Den mest oversete dobbeltmandat-kombination er også den hyppigste: medlemskab af både et byråd og et regionsråd. Dem er der 54 af, altså over en fjerdedel af de fem regionsråds i alt 205 regionsrådsmedlemmer.

Partimæssigt er det også Venstre, der fører her med 21 regionsrådsmedlemmer, som også er byrådsmedlemmer - plus tre der også er folketingsmedlemmer. Geografisk har Regionsråd Sjælland førerpositionen med 20 regionsrådsmedlemmer, der også er byrådsmedlemmer - plus en der også er folketingsmedlem. Altså lige over halvdelen af alle 41.

Kombinationen af folketingsmedlemskab og medlemskab af et regionsråd er den mindst almindelige. Kun fem efter FV19 mod fire før. Både før og efter var Venstre indehaver af de tre, mens De Konservative tegner sig for resten, også både før og efter.

Det ene af de konservative er i virkeligheden et triplemandat, det eneste overhovedet der omfatter medlemskab af både byråd, regionsråd og Folketing. Hvordan kan man nå alt det? kunne man så spørge, og svaret er, at det kan man heller ikke. Indehaveren af triplemandatet er Brigitte Klintskov Jerkel, der tog orlov fra Regionsråd Sjælland, da hun blev permanent folketingsmedlem ved daværende erhvervsminister Brian Mikkelsens farvel til politik sidste år.

Man vil bemærke, at den blå side har været indehaver af alle dobbeltrollerne nævnt indtil nu, og det har den meget jordnære årsag, at de røde partier har interne regler, der kræver, at man opgiver det mandat, man kom fra, hvis man vælges til et nyt. På den måde er de fire socialdemokratiske og to SF-byrådsmedlemmer, der blev valgt ved FV19, allerede ude eller på vej ud af deres respektive byråd.

De parti-interne regler fraviges kun undtagelsesvis, eksempelvis var de to socialdemokratiske senere borgmestre John Dyrby Paulsen (Slagelse) og Torben Hansen (Randers) både folketings- og byrådsmedlemmer fra KV13 og frem til FV15, og Enhedslistens Per Clausen ligeledes både folketingsmedlem og byrådsmedlem (Aalborg) i samme tidsrum. Når det gælder dobbeltmandater mellem byråd og regionsråd, er partireglerne endnu lempeligere, her har S otte og SF to af den slags dobbeltmandater.

Dog, de blå partier har også i den kombination langt de fleste dobbeltmandater. Venstre som indledningsvis nævnt 21 efterfulgt af Dansk Folkeparti med 12 og De Konservative med 10, der både er byråds- og regionsrådsmedlemmer.

Geografisk er spredningen stor. De allerfleste byråd har kun et enkelt regionsrådsmedlem - i Gentofte er det til gengæld borgmesteren - seks byråd har to, og Roskilde Byråd tager prisen med tre byrådsmedlemmer, der også er regionsrådsmedlemmer. Endda med stor partimæssig spredning: en fra Venstre, en fra Dansk Folkeparti og en fra SF.

Om man kan passe mere end ét politisk hverv, er en tilbagevendende diskussion, som i hvert enkelt tilfælde har et individuelt svar - nemlig det, som vælgerne giver, medmindre ens parti på forhånd har taget principielt stilling til det.

Man er her nødt til at skelne mellem medlemskab af byråd og regionsråd på den ene side og folketingsmedlemskab på den anden sige. Kun sidstnævnte er fuldtidslønnet, mens byråds- og regionsrådsmedlemmer skal have noget andet at leve af. Set fra byråds- eller regionsrådssiden er et folketingsmedlemskab derfor ikke principielt anderledes end et civilt fuldtidsjob - men netop kun principielt.

I praksis er det noget andet, især set fra folketingssiden, og det viser sig da også i praksis, at der er en vis sivning hen over en valgperiode, efterhånden som det går op for det enkelte folketingsmedlem, at der er for mange logistiske eller andre forhindringer for at passe et byrådsmedlemskab ordentligt.

Dobbeltmedlemskab af regionsråd og byråd forekommer derimod uproblematisk. Hvis ikke, ville der ikke være så mange. En fjerdedel af alle kan ikke tage fejl.