Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Den Kommunale Kvalitetsmodel godkendt i Ringkøbing-Skjern

11 kommuner har været med til at udvikle og teste Den Kommunale Kvalitetsmodel. Ringkøbing-Skjern var med i testpanelet

RINGKØBING-SKJERN: Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard fortæller, at man savnede en systematik til at følge op på målene i de aftalebaserede enheder og til at få dannet nye mål.

- Til dette formål passer Den Kommunale Kvalitetsmodel (KIK) perfekt. Vi har tilpasset modellen til de formål, vi har brug for, men er 100 pct. loyale overfor grundtankerne i modellen.

Kommunen har haft alle 150 ledere af aftaleenhederne på kursus i, hvordan kommunen vil bruge modellen. Modellen danner bl.a. ramme for en dialog med medarbejderne om, hvordan de mål og resultater, der allerede er skabt, kan bruges til at højne kvaliteten.

lcl