De tre første udmøntninger af regionernes vinterpakker klar

Sjælland, Midtjylland og Hovedstaden har fastlagt nærmere kriterier for hvilke faggrupper, der skal have hvor meget i bonus.

SJÆLLAND / MIDTJYLLAND / HOVEDSTADEN: Coronavinterpakken fra Folketinget er blevet fordelt mellem regionerne, og de konkrete udmøntninger er nu klar i to regioner, hvor de er forhandlet færdige med de faglige organisationer.

Region Sjælland har prioriteret pengene, så omkring halvdelen af de 20.000 ansatte får del i de 154 mio. kr., regionen fik. Dels i form af en bonus, der skal sikre fastholdelse,  dels en bonus for at honorere ekstraarbejde i den pressede situation

De døgndækkede sengeafsnit (uanset speciale), hvor der er aften-, nat- og weekendvagter, akutafdelingerne, anæstesi-, operationsgange, opvågning og intensivafsnittene samt de funktioner, der understøtter de afdelinger, prioriteres.

Regionsrådet har her allerede sat 40 mio. kr. af til personale på medicinske sengeafsnit og akutafdelingerne i hele regionen.

Pengene er en engangsbevilling, der gives som engangstillæg. Det gør vi for at undgå en påvirkning af den reguleringsordning, der er en del af overenskomsten, og som ellers ville skulle modregnes i kommende overenskomstforhandlinger.

Der er tale om dels en fastholdelsesbonus, der udbetales af to omgange. Bonussen gives ud fra to satser på henholdsvis 12.000 kr. og 8.000 kr. afhængig af, hvilket afsnit medarbejderen er ansat på. Dels en meraktivitetsbonus for præsteret ekstraarbejde.

I Region Midtjylland skal der fordeles 216,1 mio. kr. Medarbejdere i særligt vagtbelastede afsnit får en fastholdelsesbonus på 10.000 kr., der udbetales i to rater, 4.000 kr. i januar, 6.000 kr. i april. 

Cirka 11.000 medarbejdere på Region Midtjyllands hospitaler falder inden for de objektive kriterier for at være særligt vagttungt - hvor medarbejderne i gennemsnit har haft mere end 40 timer på en måned i aften-, nat- og weekendvagter.   

Frem til udgangen af marts bliver der en ekstra kontant belønning på 200 kr. i timen til de medarbejdere, der påtager sig overarbejde eller frivilligt ekstraarbejde (FEA). 

I Region Hovedstaden er vinterpakken på 312 mio. kr. fordelt til de mest belastede og vagttunge afsnit.

De omfatter månedslønnede sygeplejersker, radiografer, jordemødre, laboranter, bioanalytikere, social- og sundhedspersonale, lægesekretærer/HK-personale, yngre læger, overlæger, præhospitalt personale, vagtcentralpersonale samt støttefunktioner.

Derudover portører, servicemedarbejdere/-assistenter og rengørings-/husassistenter i det omfang, at de på regelmæssig/daglig basis understøtter de udvalgte områder. 

Herfra oplyses endnu ikke noget om størrelsen af bonusser.