Danva: Områder med særlige drikkevandsinteresser bør friholdes for slam

Danva foreslår også fuldt forbud mod brug af PFAS og en skrap kontrol, så stofferne ikke kommer i kloaksystemet.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.