Comeback ved V-udskiftning på Samsø

KORT NYT22. JUL 2021 12.15

SAMSØ: Nyt job har fået byrådsmedlem Henrik Kjær (V) til at udtræde. Han er afløst af Venstres førstesuppleant Anita E.H. Olesen.

Henrik Kjær blev valgt første gang ved KV05 og genvalgt lige siden. Ved KV17 var han sit partis borgmesterkandidat. Anita E.H. Olsen opstillede første gang ved KV13 og blev valgt, men ikke genvalgt ved KV17, da V gik et mandat tilbage fra fire til tre.

Hun overtager foruden byrådsmandatet også alle Henrik Kjærs øvrige poster, herunder blandt andet en plads i Økonomiudvalget. Henrik Kjær havde ønsket at udtræde "så hurtigt som muligt", hvorfor skiftet fik virkning straks fra byrådsmødet afslutning.

mk