Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Chefer bør have strafansvar i børnesager

MF Eyvind Vesselbo (V) forsøgte forgæves på samråd at få to ministre til at markere, at straffeloven bør bruges mod kommunal forsømmelighed
12. APR 2012 10.15

Af Sine Ris Lund, [email protected]

- Vi har svigtet de børn, lød indrømmelsen klart fra borgmester i Rebild, Anny Winther (V), efter Ankestyrelsen havde afsluttet sin faglige undersøgelse af den såkaldte Rebildsag om sexmisbrug af børn.

Det er sager som denne, der har fået Venstres socialordfører Eyvind Vesselbo til at reagere. Han mener, at der bør være øget fokus på et personligt ansvar for kommunale ledere og chefer i eksempelvis sexsager, hvor der sker et kommunalt svigt.

- Lederne og cheferne skal vide, at det kan altså have en konsekvens for en selv, hvis man ikke udfører sit arbejde ordentligt. Hvis man misrøgter det arbejde, man har. Der er jo konsekvenser for børnene, siger Eyvind Vesselbo til dknyt.

Intet initiativ fra ministre
Folketingets Socialudvalg indkaldte i går på initiativ fra ham social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) og justitsminister Morten Bødskov (S) i samråd. Blandt andet blev ministrene bedt om at forholde sig til, om straffelovens § 156 skal finde anvendelse i forbindelse med en kommunes behandling af sager om seksuelt misbrug og vold i hjemmet.

Men der var ikke meget at komme efter hos ministrene, mener Eyvind Vesselbo.

- Der var sådan en anerkendelse af, at paragraffen var der, og at det var vigtigt at have taget problemstillingen op. Men da jeg spurgte konkret til, hvad vi så gør sammen for at få det her på plads, så var der ikke noget initiativ, der var ikke en lydhørhed, der var ikke noget, der overhovedet gav mulighed for, at de her sager bliver behandlet på en måde, så også dem, der sidder i de ledelsespositioner i kommunerne kan føle, at de har et personligt ansvar.

Kommuner lukker om sig selv
I et svar fra Justitsministeriet til Folketingets Socialudvalg fra 15. marts i år fremgår det, at straffelovens § 156 kun er blevet anvendt en enkelt gang. Det er på den baggrund, at Eyvind Vesselbo reagerer så skarpt.

- Det der er chokerende er selvfølgelig, at den paragraf har eksisteret i mange år, og den så stort set ikke har været brugt i nogle af de her sager, som er vigtige. Og det siger jo, at det som er problemet her er, at systemet oftest lukker sig om sig selv, og så sker der ikke noget, fordi alle forsvarer alle og kommunen holder det inden døre, og så kører sagerne bare videre. Og det er det, som jeg prøver at åbne op for, at nu må der altså ske noget på det her område.

Eyvind Vesselbo mener, det er positivt den måde, som man har gjort det på i Rebild forstået på den måde, at man politisk har lavet en redegørelse og er kommet til bunds i sagen.

Fyr cheferne
Men han efterlyser også konkrete konsekvenser i den type sager og peger på forskellige muligheder. 

- Det afhænger jo af sagen. Der kan jo være mulighed for at flytte medarbejderen til noget andet arbejde, fyre medarbejderen, give bøde eller i sidste instans fængselsstraf.

Vesselbo er glad for den offentlige debat, der er kommet om emnet, men han er skuffet over ministrenes reaktion på samrådet:

- Vi skal ikke bestemme, hvad der skal ske, men det som vi i det mindste kunne gøre, var at sætte fokus på det her og gøre kommunerne opmærksomme på, at denne her straf er her, og at man meget gerne så, at i tilfælde, hvor man misrøgtede sit arbejde, så havde det nogle konsekvenser. De to ministre tilsammen kunne gøre børnene en kæmpe tjeneste ved at sige, det har altså et personligt ansvar, hvis man ikke passer sit arbejde og sørger for, at de her børn ikke bliver sexmisbrugt - hvis man har mulighed for det selvfølgelig. Det ville være en meget lille ting, synes jeg, for nogle ministre at sige ja til, og det ville de ikke. Det synes jeg, er beklageligt. 

 

Fakta - straffelovens § 156
§ 156. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Udenfor foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.