Budget-harmoni i Tønder med 30 af 31 bag årets aftale

Budgetaftale med velfærdsløft til det specialiserede socialområde.

TØNDER: Uoverensstemmelserne mellem det oprindelige borgmesterparti Venstre og det nye, udbryderpartiet Tønder Listen, er ikke større, end at de begge er med i budgetaftale for 2002, og det er også resten af byrådet undtagen Enhedslisten.

Aftalepartierne konstaterer, at de selv "gennem en målrettet prioritering" har formået at give et løft til ældreområdet, det specialiserede socialområde og børneområdet. De bemærker også, at det ikke er økonomiaftalens fortjeneste.

Det specialiserede socialområde topper med tilførsel af 12,5 mio. kr. i 2022, 13,6 mio. kr. i 2023, 14,7 mio. kr. i 2024 og 13,7 mio. kr. i 2025 for at imødegå det øgede pres på området.

På anlægssiden er få kroner, men store forventninger til  museumsprojektet Zeppelin Tønder med en luftbase fra den tyske tid som tema. Det er stadig i sin vorden, men der er enighed om, at der længere fremme "over en årrække skal prioriteres en ramme på 75-100 mio. kr. som kommunens bidrag til projektets realisering", hedder det i aftaleteksten

Partierne bag budgetaftalen er Tønder Listen, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Konservative, Slesvigsk Parti, Borgerlisten og SF, i alt 30 af byrådets 31 medlemmer. Kun Enhedslistens ene står udenfor.

Budgettet første- og andenbehandles i byrådet henholdsvis 16. september og 7. oktober.

 

Se budgetaftalen.