Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Bruger opsparing for at skåne skolerne

BUDGET 2012 Børn og Unge i Aarhus skal finde 106 millioner på Budget 2012, men håber på at friholde skolerne fra en del af besparelserne

AARHUS: Magistraten i Aarhus Kommune har i dag behandlet spareforslag til budget 2012-2015 fra kommunens forskellige magistratsafdelinger.

Børn og Unge har i overensstemmelse med Magistratens beslutning anvist forslag til besparelser på 106 mio. kr. i 2012 stigende til knap 140 mio. kr. fra 2012-15.

Rådmand Kristian Würtz (s) er tilfreds med, at det i Børn og Unges oplæg til byrådets budgetforhandlinger er lykkes at friholde folkeskolerne for en del af besparelserne, hedder det i en pressemeddelelse fra afdelingen.

- Byrådet står foran en svær opgave med at finde besparelser, og ingen områder kan bære byrden alene. Men vi har blandt andet lyttet til lærere og skoleledere, og det er lykkes os at skabe økonomisk rum, så vi får tid til at indfase sparekravene på folkeskolerne. De bliver friholdt for en del af besparelsen de første år, siger skolernes rådmand.

- Vi bruger af opsparingen, og besparelserne vil kunne mærkes mange steder. Men vi har forsøgt at skabe de bedst mulige betingelser for en fortsat tryg og god hverdag for børnene og de unge i Aarhus Kommune, siger Kristian Würtz.

Også Magistratens afdeling for Kultur og Borgerservice har i dag meldt spareforslag ud til byrådet.

- Jeg har i de fremsendte forslag til besparelser bestræbt mig på at fokusere på nogle enkelte tilbud frem for at lade besparelser ramme hele området," siger rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, Marc Perera Christensen (V).

Af det samlede sparekrav skal godt 17 millioner findes i Kultur og Borgerservice. Afdelingen har lyttet til de politiske signaler om at turde prioritere frem for at lade den økonomiske grønthøster køre hen over hele området.

- Det er nogle meget konkrete besparelser, som vil kunne mærkes, siger Marc Perera Christensen.

Således foreslås det på sport og fritidsområdet bl.a. at nedlægge den udendørs skøjtebane.

På Kulturområdet lægges der op til at en mindre pulje til by-rumsudsmykning, puljen for elektronisk musik og tilskuddet til Gellerup Scenen forsvinder.

Bibliotekerne får ifølge forslaget reduceret bemandingen, istedet indføres der i stigende omfang ubemandet åbningstid og selvbetjening. Selvbetjening bliver der også mere af i Borger-service.

mou