Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Bro-sagen ender med erstatning

Bro-sagen ender med erstatning

Københavns Kommune betaler alligevel erstatning til begge piger, som faldt ned fra Dronning Louises Bro – den ene pige blev lam efter faldet
1. MAJ 2012 6.06

KØBENHAVN: Der er et juridisk grundlag for at anerkende erstatningspligten til de to piger, der kom til skade, da et gelænder bristede ved Dronning Louises Bro i januar. Det viser den endelige vurdering fra kommunens eksterne advokat, Horten.

Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) bestilte en ekstern vurdering af Københavns Kommunes mulighed for at udbetale erstatning, da kommunen ikke har svigtet sit tilsyn med broen, hvilket normalt udgør erstatningsgrundlaget i denne type sager.

- Jeg er glad for, at der nu er et sikkert juridisk grundlag for at udbetale erstatning i denne meget ulykkelige sag, siger Ayfer Baykal.

Baggrund for uklarheden om erstatningsgrundlaget
Københavns Kommune har ikke mulighed for at udbetale erstatning, medmindre det med den fornødne sikkerhed kan lægges til grund, at man er retligt forpligtet til det i henhold til kommunalfuldmagten.

Der er tale om erstatning udenfor kontrakt, og området ikke er lovreguleret
Der er kun meget begrænset retspraksis på området.
Der foreligger ikke umiddelbart skyld.
Der er ikke synlige tegn på skader eller brud på rækværket.

Videre proces og fastsættelse af erstatningsbeløb
Forvaltningen har på baggrund af den endelige vurdering fra kommunens eksterne advokat, Horten, anerkendt, at der er et erstatningsgrundlag i sagen om ulykken ved Dronning Louises Bro. Erstatningens størrelse afhænger af de to skadelidte pigers endelige tilstand.

Erstatningskravet skal opgøres efter reglerne i erstatningsansvarsloven, og spørgsmålet om tab af erhvervsevne og fastsættelse af méngrad skal forelægges Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen kan først behandle sagerne, når skaderne er stationære dvs. tidspunktet, hvor den lægelige behandling i det væsentlige er afsluttet, og der ikke kan forventes væsentlige forbedringer i helbredstilstanden.

Foto: Flickr