Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Brede forlig - mindre kontrol - klar økonomi

FV 11 Skoleledere har klare ønsker til den regering, der kommer til at sidde efter valget
KORT NYT13. SEP 2011 15.35

Skolelederforeningen har foretaget en undersøgelse blandt 98 lokalformænd om deres ønsker til den regering, der kommer til at sidde efter valget.

Lokalformændene blev spurgt: Med hensyn til folkeskolen og ledelsen af den, hvilke 3 brændende ønsker har du som lokal formand til en kommende regering?

Selv om det er et åbent spørgsmål, der blev stillet, og at svarene går i forskellige retninger, skiller netop tre ønsker sig tydeligt ud. Kort fortalt drejer ønskerne sig om:
1. Brede forlig
2. Mindre kontrol
3. Klar økonomi

Med en svarprocent på ca. 70 pct. (68 ud af 98 adspurgte) er undersøgelsen valid - hver af de adspurgte lokalformænd repræsenterer fra ca. 25 og helt op 275 skoleledere.

ka