DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Botilbud får fire påbud ophævet og erstattet af et nyt

KORT NYT16. OKT 2020 11.51

KALUNDBORG: Det skærpede tilsyn, som bostedet Finderuplund i Kalundborg Kommune har været underlagt siden marts, er ikke blevet forlænget af Socialtilsyn Øst. Og fire påbud er blevet erstattet af et enkelt, oplyser sn.dk.

Da det skærpede tilsyn senest blev forlænget i juli, gik bekymringen blandt andet på, at omfanget af aktiviteter og tilbud var begrænsede, ligesom den faglige kvalitet på stedet var udfordret af mange lederskift og en mangelfuld skriftlig dokumentation.

Centerchef for kommunens Misbrug og Socialpsykiatri Randi Brodin forklarer om det nye påbud, at det gælder en langsigtet plan for kompetenceudvikling af personalet. Et helt nyt botilbud til afløsning af det eksisterende er samtidig under opbygning, og her skal to nye teamledere erstatte den nuværende ene.

ka