Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Borring: - Udligningen må ændres snarest

BUDGET 2012 Hele byrådet på nær DF står bag budgetaftale i Favrskov, der ikke fik del i midlerne til de vanskeligt stillede
6. SEP 2011 13.58

FAVRSKOV: Stod det til Favrskovs borgmester, Nils Borring (S), skulle udligningsordningerne der indtil videre er skudt til hjørne indtil 2013, ændres snarest. Det fremgår af hans kommentar til en ny budgetaftale.

Ifølge den skal driften reduceres med 30 millioner kroner. Samtidig bruges 96,4 mio. kr. på anlæg - inklusive de 45 mio. kr., som Favrskov har fået mulighed for at låne inden for kvalitetsfonden. Sådan lyder hovedlinjerne i budgetforslaget for 2012-2015.

Budgetforslaget indebærer blandt andet nedlæggelse af to mindre folkeskoler for på den måde at frigøre midler til at øge undervisningstimetallet og udvikle kvaliteten i folkeskolerne generelt.

Et flertal bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti står bag det budgetforslag, som nu sendes i høring. Dansk Folkeparti står uden for aftalen.

Udvidelser og reduktioner
Skønt økonomien er stram, glæder Favrskovs borgmester, Nils Borring (S), sig over, at det i år også er lykkedes at finde plads til små udvidelser:

- Sidste år sparede vi 65 mio. kr. på driftsbudgettet og hævede skatten med 0,5 procentpoint, hvilket var nødvendigt for at skabe balance i økonomien. Samtidig blev det besluttet, at besparelserne skulle øges med yderligere 30 mio. kr. i 2012. Udvidelser var derfor slet ikke på tale sidste år, og i årene før har det også været meget begrænset med nye tiltag. Så det er positivt, at vi i år overhovedet har kunnet snakke udvidelser, siger Nils Borring og understreger, at nye tiltag dog skal modsvares af reduktioner andre steder.

Ud over de allerede aftalte reduktioner på 30 mio. kr. indeholder budgetforslaget for 2012 yderligere reduktioner for 6,3 mio. kr. Disse modsvares dog af udvidelser i den kommunale service for 5,8 mio. kr.

Blandt de allerlaveste kassebeholdninger
Anlægsbudgettet 2012-2015 var som udgangspunkt på 61,4 mio. kr., hvoraf 33 allerede var disponeret i forbindelse med sidste års budgetlægning. Muligheden for at låne 45 mio. kr. til de borgernære serviceområder har forøget anlægsrammen til 96,4 mio. kr., hvoraf projekter inden for kvalitetsfondens områder udgør cirka 62 mio. kr.

Ud over lånemulighederne søgte Favrskov om tilskud på 50 millioner fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Indenrigs- og Sundhedsministeriet afslog imidlertid ansøgningen.

- Favrskov budgetterer i 2011 med landets laveste serviceudgifter. Vi har et stort demografisk pres med mange nye indbyggere, og samtidig ligger vores anlægsbudget langt under gennemsnittet for alle landets kommuner. Hertil kommer, at vores kassebeholdning er blandt de allerlaveste. Derfor havde jeg bestemt også forventet, at vi fik del i puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, siger Nils Borring og fortsætter:

- Naturligvis luner det, at vi har fået lov til at låne 45 mio. kr. til anlæg indenfor kvalitetsfonden, men på længere sigt er det ikke holdbart. Derfor er vi fremadrettet meget afhængig af, at der sker en ændring af udligningsordningen - og vi ser frem til at dette arbejde igangsættes snarest muligt.