DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Borgmester vil have juraen på plads for udvalgsformands nye job
Foto: Næstved Kommune

Borgmester vil have juraen på plads for udvalgsformands nye job

Daniel Lillerøi er formand for Næstveds erhvervsudvalg, og nu skal han også være citydirektør. Hans ageren et år tilbage skal afdækkes og vurderes for habilitetsproblemer.

NÆSTVED: Med et nyt job har byrådsmedlem Daniel Lillerøi (S) anbragt sig selv i en dobbeltrolle med indbygget mulighed for habilitetsproblemer. Han skal være direktør i Næstved Cityforening, og da han i forvejen er formand for Næstved Byråds plan- og erhvervsudvalg vil han i princippet kunne sidde i begge ender af en pengestrøm fra kommunen til cityforeningen.

Derfor har borgmester Carsten Rasmussen (S) bestilt en juridisk udredning, skriver Sjællandske.

- Jeg har bedt kommunens jurist om at gå et år tilbage og afdække alle de sager, hvor der kan være tvivl om habiliteten. Det er jo klart, at Daniel Lillerøi ikke kan sende kommunen en ansøgning om støtte til cityforeningen på 200.000 kr. og samtidig være med til at behandle sagen. Det siger sig selv, siger Carsten Rasmussen til avisen.

Daniel Lillerøi er også selv opmærksom på problemstillingen, men mener dog, at den uden videre kan løses ved, at han sætter sig selv uden for døren i udvalget, hvis der er sager med tvivl om hans habilitet. Han henviser desuden til, at en udviklingsstrategi for Næstveds bymidte er besluttet i enighed af hele byrådet.

Inden sin udnævnelse til citydirektør var han formand for den styregruppe, der udarbejdede oplægget til udviklingsstrategien, en proces hvor også cityforeningen 'har spillet en aktiv rolle i proces og resultat', hed det mandag i en pressemedddelse om Daniel Lillerøis udnævnelse. I sin nye rolle bliver en af hans opgaver 'at sikre foreningen maksimal indflydelse i alle beslutninger der træffes i forhold til Næstved City', hed det videre.

Daniel Lillerøi har været byrådsmedlem siden KV01, den første periode i daværende Suså Kommune. Han forventer at fortsætte valgperioden ud, men har endnu ikke besluttet om han genopstiller ved KV21, skriver Sjællandske.

mk