Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Borgmester undgår kritik for manglende journalføring

To venstremænd i Randers mener, at en afgørelse fra statsforvaltningen i den såkaldte KMD-sag svækker retssikkerheden for byrådsmedlemmers krav på indsigt i kommunale sager
28. MAR 2012 9.10

Af Sine Riis Lund, [email protected]

Har borgmester i Randers, Henning Jensen Nyhuus (S), handlet i strid med lovgivningen, da han i forbindelse med hele forløbet omkring KMD-sagen undlod at journalisere en mail fra en kontorchef i KL til borgmesteren?

Og har Henning Jensen Nyhuus i samme forbindelse lækket fortrolige oplysninger til en journalist fra tidsskriftet Danske Kommuner, da borgmesteren har beskrevet forløbet omkring en personalesag mod kommunens to topdirektører?

Det får vi formentligt aldrig svaret på. I hvert fald har Statsforvaltningen Midtjylland netop afgivet en udtalelse, hvor de undlader at udtale sig om det konkrete hændelsesforløb.

'I betragtning af, at sagen nu er kommet for dagens lys, for så vidt angår en del af korrespondancen, at andre dele af korrespondancen efter det oplyste er tilintetgjort, samt at den retlige grænse for, hvad borgmesteren kan betragte som sit private materiale er uskarp, har statsforvaltningen valgt at indskrænke sig til at beskrive rammerne mere abstrakt,' lyder det i udtalelsen fra statsforvaltningen.

Byrådsmedlemmer ærgrer sig
Sagen er blevet indbragt for statsforvaltningen af de to Venstre-byrådsmedlemmer i Randers Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbek i september 2011.

De undrer og ærgrer sig over, at statsforvaltningen ikke finder anledning til at foretage nærmere undersøgelse om eventuelt læk af fortrolige oplysninger, og at statsforvaltningen ikke ønsker at konkludere, om byrådsmedlemmerne burde have haft indsigt i den konkrete mail.

- Retssikkerheden for byrådsmedlemmers krav på indsigt i kommunale sager, ansattes og borgeres sikkerhed vedrørende korrekt omgang med fortrolige oplysninger er således ikke blevet forbedret eller tydeliggjort ved denne afgørelse, men snarere forringet, siger de to byrådsmedlemmer i en fælles kommentar.

Borgmestre har et vist råderum
Henning Jensen Nyhuus tager afgørelsen til efterretning.

- Jeg er glad for, at sagen, som kan ses på kommunens hjemmeside, nu er afsluttet, og jeg tager statsforvaltningens udtalelse til efterretning, siger borgmesteren.

Han kan blandt andet notere sig, at statsforvaltningen i sin udtalelse lægger vægt på, at en borgmester har et råderum, hvor han kan agere som byrådspolitiker og ikke som borgmester. Dette råderum kan for eksempel indebære en adgang til at holde taler eller give interviews.

Forløbet omkring en udtalelse spiller en væsentlig rolle. Er der tale om en sag, der er under forberedelse eller netop afsluttet i byrådet, et udvalg eller i administrationen, taler det for, at borgmesterpapirer er sagsmateriale, skriver statsforvaltningen. Derimod må borgmesteren nok indrømmes mere frirum, hvis der er tale om en partipolitisk højspændt sag som budgetvedtagelse eller et forestående kommunevalg.

Se hele udtalelsen fra Statsforvaltningen Midtjylland på Randers' hjemmeside.