Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Lukning og senere genåbning af daginstitutioner er blandt de opgaver, forvaltningen har taget sig af under coronakrisen - her børnehaven Løvehuset.
Foto: Gonzales Photo Nikolaj Bransholm, Gonzales Photo/Ritzau Scanpix

Borgerlig uenighed i Hørsholm om mere magt til administrationen

Flere byrådspolitikere er bange for demokratiet, når corona-beslutninger kan træffes af administrationen og borgmesteren udenom byrådet.

HØRSHOLM: Coronakrisen kræver hurtige beslutninger, men skal det gå så hurtigt, at der ikke er tid til at inddrage udvalg og byråd?

Det spørgsmål har tidligere været genstand for ekstraordinære byrådsmøder i Næstved og Tårnby, og mandag gav det en længere diskussion på det ordinære byrådsmøde i Hørsholm.

En lind strøm af bekendtgørelser under coronakrisen har givet kommunal travlhed, og der ventes at komme mange endnu, som vil kræve fortsat prioritering af opgaverne og den rigtige anvendelse af personalet. 

Normale regler må fraviges

Epidemiloven giver mulighed for at fravige nogle af de normale regler om frister, ydelser og andre forpligtelser i denne tid. Derfor havde administrationen bedt byrådet om bemyndigelse til selv at justere i serviceniveauet og opgaveløsningen på de områder, der er omfattet af bekendtgørelserne.

'Hvis der er tale om skærpelser af særlig indgribende karakter, lægges beslutninger herom op som Borgmesterbeslutning, og Kommunalbestyrelsen orienteres hurtigst muligt herom,' hedder det i sagsfremstillingen.

Men det ville et mindretal bestående af Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance ikke være med til. De ønsker ikke at give borgmester Morten Slotved (K) og hans administration udvidede beføjelser, sagde de på byrådsmødet.

Modsat Folketinget

Glen Madsen (DF) startede med at rose administrationens hidtidige indsats under coronakrisen.

- Hvis jeg havde haft hat på, ville jeg tage den af, sagde han.

Alligevel kaldte han den ønskede bemyndigelse for et skråplan.

- I Folketinget står Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative skulder ved skulder i et krav om, at det politiske arbejde skal vende tilbage til normalen. Derfor er det helt uforståeligt, at Det Konservative Folkeparti i Hørsholm bruger denne situation til tage mere magt til sig, sagde Glen Madsen og mindede om, at borgmesteren er leder for administrationen, og at en øget bemyndigelse til den dermed også vil være det til borgmesteren og det politiske flertal.

Hvorfor nu?

Venstres Ann Lindhardt erklærede sig enig og undrede sig over, hvorfor forslaget kommer nu og ikke ved krisens start.

- Jeg ved godt, at der stadig skal tages hurtige beslutninger, men borgmesteren har altid haft mulighed for at lave borgmesterbeslutninger, og den har han også brugt, hvis noget skal foregå hurtigt. Hvis en sag skal hastebehandles, kan et udvalg også sagtens indkaldes hurtigt, sagde hun.

Også Jakob Nybo (LA) talte imod at give administrationen lov til at ændre borgernes rettigheder. 

Borgmester Morten Slotved (K) sagde, at han også har det svært med at overlade flere beslutninger til forvaltningen, men at vi fortsat befinder os i en krisesituation, hvor der kan blive behov for hurtige beslutninger.

Han argumenterede med, at det er svært at indkalde udvalg med kort varsel, fordi medlemmer kan sige nej til møder med mindre end fem dages varsel. Desuden mente han, at mange af corona-beslutningerne ligger rigtigt i forvaltningen.

- Det er ikke os politikere, der skal kigge på, om man har fundet en god løsning på det enkelte plejehjem for, om besøg foregår på den rigtige måde, sagde han og lovede at inddrage de politiske udvalg så meget som muligt. 

Og derved blev det. Indstillingen fra forvaltningen blev godkendt af det politiske flertal.