Børnehavebørn under tre år skal have normering som i vuggestuen

KORT NYT18. MAJ 2021 6.13

Ifølge Danmarks Statistik sender 43 af de 98 kommuner børn i børnehave mellem en og fire måneder før deres tre års fødselsdag. Men det skal være slut nu, har et flertal i Folketinget bestemt:

Den kommende lov om minimumsnormeringer skal sikre børn, der starter i børnehave, før de er fyldt tre år, samme normering som i vuggestuen: Altså højst tre børn pr. voksen, skriver Børn & Unge, pædagogernes fagblad.

Eksempelvis kan en kommune, der sænker alderen for overgang til børnehave fra tre år til to år og ni måneder, i eksempelvis en integreret institution med 40 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn spare det, der svarer til en 30 timers pædagogansættelse, men det slutter altså, når loven træder i kraft i 2024.

ka