Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Børnechefer: Alle må gå børnesags-praksis efter

BKF-formand Flemming Olsen opfordrer efter Ankestyrelsens praksisundersøgelse alle kommuner til selv at få styr på børnesamtaler og handleplaner
28. NOV 2011 10.23

- Nu skal vi have formkrav og dokumentation på omgangshøjde med kvaliteten i det socialfaglige arbejde, udtaler Flemming Olsen, formand for Børne- og kulturcheferne, der ikke er er tilfreds med resultaterne af indsatsen i børnesagerne, sådan som den beskrives i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om flytning og hjemgivelse af anbragte unge:

- Vi kan ikke være tilfredse med, at de lovpligtige børnesamtaler, og den lovpligtige revision af handleplanen forud for flytningen eller hjemtagelsen af den unge ikke er gennemført i alle sager.

- Der er dog en formildende omstændighed, at der, på trods af den manglende børnesamtale, i de fleste af tilfældene har været løbende kontakt mellem sagsbehandler og den unge, og at Ankestyrelsen ikke i nogle af de undersøgte sager har fundet anledning til at omgøre beslutningen. Dette tyder på, at mange af fejlene er af formel karakter, frem for af reel karakter. Men vi kan ikke være tilfredse, før det formelle også er på plads i så vigtige afgørelser for den unge.

- Derfor opfordrer vi nu stærkt vores kollegaer i alle kommuner til at foretage en gennemgang af den enkelte kommunes praksis på området, så vi selv retter fejlene, fortsætter Flemming Olsen.

BKF vil i den forbindelse gerne drøfte lovkompleksiteten med henblik på at finde mindre bureaukratiske måder at løse opgaven på. Foreningen vil endvidere gerne drøfte IT'understøttelse af sagsbehandlingsgange, hvor halvdelen af landets kommuner er klar til at tage et nyt IT-system i brug, der skulle kunne afhjælpe nogle af problemerne.