Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny praksis:
Børn trives, når forældre kommer i arbejde

Næsten hver anden børnesag lukket efter tværfaglig jobindsats i Assens.

ASSENS: Virksomhedsrettede indsatser og tværfagligt samarbejde mellem socialrådgivere fra flere forvaltninger er åbenbart, hvad der skal til for at hjælpe både børn og voksne i udsatte familier videre. Sådan lyder konklusionen på et treårigt beskæftigelsesprojekt for udsatte familier i Assens. 

50 familier med komplekse problemstillinger, mindst en forælder på offentlig forsørgelse og mindst én børnesag deltog i projektet, der har modtaget 9,2 mio. kr. fra den A. P. Møllerske Støttefond .

Samspil er nøglen

44 pct. af de voksne kom i løbet af projektperioden i lønnet arbejde mindst tre måneder, og det har åbenbart haft en effekt på børnenes trivsel. 45 pct. af de verserende børnesager i de 50 familier, der deltog, er nu lukkede.

- Projektet har givet os vigtig viden om, at beskæftigelse er en forudsætning for familiens trivsel. Det er interessant, at det åbenbart er samspillet med Børne- og Ungeindsatsen og Arbejdsmarkedsindsatsen, der er nøglen til at lykkes, siger formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og tidligere borgmester i Assens Finn Brunse (S).

Alle med ved bordet

Syv socialrådgivere fra jobcentret, børne- og familieafdelingen og social- og myndighedsafdelingen stod for den koordinerede indsats.

- Kontakten med sagsbehandlerne har været rigtig god. Når jeg kom til et møde, så var alle sagsbehandlere med ved bordet, så alle hørte det samme,  og de lyttede faktisk til mig. Jeg oplevede også, at de koordinerede med hinanden, når jeg talte med én ad gangen. Jeg er rigtig glad for, at der var den rigtige støtte til mine børn og jeg nu kan starte på min uddannelse, siger en deltager. 

Det tværfaglige samarbejde og erfaringerne fra projektet bliver nu implementeret som fast praksis, siger Esben Krægpøth, vicedirektør for Børn, Unge og Uddannelse.

ksh