DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Biblioteker skal være innovative og digitale

Biblioteker skal være innovative og digitale

42 udviklingsprojekter på de danske folke- og skolebiblioteker er netop sat i gang med støtte fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje
5. MAR 2012 16.00

Projekterne vil bl.a. etablere læseklubber på arbejdspladser i Odense, gøre biblioteket til innovationsrum i Roskilde, skabe frivilligindsats for fremme af børns sprogudvikling i Vejles udsatte boligområder, lave essaysamling for unge på Frederiksberg, der har mistet en nær slægtning, iværksætte 'crowdfunding' på biblioteket eller udvikle apps og mobile løsninger til biblioteksservicer. Det oplyser Kulturministeriet.

- Ikke mindst i en krisetid er det vigtigt, at vi er opfindsomme og forstår at arbejde på nye måder, og det synes jeg, at de her projekter er gode eksempler på. Bibliotekerne satser her både digitalt og lokalt: De arbejder med de nye medier og udbreder adgangen til digitalt indhold på nettet, men samtidig medvirker de til at udvikle civilsamfundet og borgernes aktive deltagelse. Det synes jeg er rigtig positivt, siger kulturminister Uffe Elbæk (R) og fortsætter:

- Der er også rigtig mange spændende nye partnerskaber mellem bibliotekerne og alt fra universiteter over museer til arkitekt- og erhvervsvirksomheder. Hvis man vil skabe udvikling, er det vigtigt at gøre tingene på nye måder - og det kommer ofte helt af sig selv, når man inddrager nye samarbejdspartnere. 

Bevillingerne på i alt 16 mio. kr. er givet til projekter, der er udviklet af et eller evt. flere folke- eller skolebiblioteker i fællesskab med inddragelse af øvrige relevante eksterne samarbejdspartnere.

- Danske folkebiblioteker arbejder systematisk med at udvikle biblioteket fra at være en bogudlånscentral til at blive en aktør, der både arbejder med at styrke borgernes kompetencer, oplysning og deltagelse i et inkluderende demokrati. Udviklingspuljens midler til forsøgsvirksomhed har vist sig at være en rigtig god investering. Borgerne tager godt imod nye tilbud, og benyttelsen stiger, siger Jens Thorhauge, områdedirektør i Kulturstyrelsen.

Der er i 2012 givet tilskud til projekter inden for følgende hovedområder:

  • Bedre læsekompetencer for børn og unge
  • Biblioteksbetjening af børn og unge
  • Borgerinddragelse og frivillighed
  • Det inspirerende og performative biblioteksrum
  • Formidling med digitale læremidler for skolebibliotekerne

 mou

 Læs mere om de nye projekter her