Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Barometrets forside viser, hvor langt man er med at nå målsætningerne. Herfra kan man klikke sig videre ind og læse mere.
Foto: Screendump

Barometer skal måle, om Viborg når sine mål

Det skal være synligt, også for borgerne, om det lykkes at nå 21 definerede målsætninger.

VIBORG: For to år siden ryddede Viborg op i sin store bunke af politikker og strategier og slog dem sammen i fem overordnede temaer med klare målsætninger for, hvad der skal nåes på de enkelte område.

Kommunen forsøger nu at gøre det endnu mere synligt, hvordan det går med at nå byrådets fælles målsætninger, ved hjælp af et såkaldt sammenhængsbarometer. 

Her kan man se, hvor langt man er med at nå politikernes overordnede mål om, at borgerne skal opleve sammenhæng i kommunen, og 21 andre mål under de fem overordnede temaer.

Fx kan man her se, at det allerede er lykkedes at nå mål om at genanvende 55 pct. af husholdsningsaffaldet og om, at mindst 85 pct. af borgerne skal være fysisk aktive, mens det endnu ikke er lykkedes at nå målene om en årlig befolkningsvækst på en halv pct. eller målet om, at 80 pct. skal være tilfreds med udbuddet af events og oplevelser.

Fra oversigtssiden kan man dykke længere ned i tal og statistikker, som trækker fra kommunens database. Desuden er der lagt korte hverdagshistorier ind som eksempler på, hvordan kommunen arbejder med at nå målene.

Egne og andres data

Kommunen har gennemført to spørgeskemaundersøgelser for at måle, hvordan borgerne er tilfredse. Andre målsætninger følges via registerdata.

Barometret er stadig under udvikling, blandt andet kommer nogle it-systemer snart til at snakke bedre sammen, så brugeroplevelsen bliver bedre, oplyser kommunen.

- Med sammenhængsmodellen arbejder vi for, at borgeren skal opleve sammenhæng i kommunens handlinger og ydelser. Nu har vi fået en opslagstavle, hvor alle hurtigt kan danne sig et indtryk af, hvordan det går med de mål, vi har stillet op for os selv, siger borgmester Ulrik Wilbek (V).

Kommunens fem overordnede temaer er:

  • Bæredygtighed
  • Vækst & Socialt Ansvar
  • Sundhed
  • Læring & Uddannelse
  • Oplevelser & Fællesskaber

Se Viborgs sammenhængsbarometer her.