Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ballerup lægger administrationen om og sparer

25 stillinger nedlægges på rådhuset heraf ca. ni lederstillinger. I løbet af fire år slankes administrationen i alt med 20 pct.
31. MAJ 2011 16.36

BALLERUP: 1. september træder en ny administrativ struktur i kraft på Ballerup Rådhus. Det har kommunalbestyrelsen besluttet. Den nye struktur skal understøtte effektivisering og bedre ressourceudnyttelse og bidrage til, at Ballerup Kommune som helhed kan arbejde mere innovativt. På baggrund af den nye struktur nedlægges ca. 25 stillinger, heraf ca. 9 lederstillinger.

- Ændringerne i den administrative struktur er nødvendige, for at vi kan opnå en administration, der understøtter en innovativ og effektiv organisation, der bedst muligt kan tackle de kommende års udfordringer, fortæller kommunaldirektør Anders Agger. Ved at sammenlægge afdelinger og mindske antallet af ledere bidrager slankningen desuden væsentligt til opfyldelse af kommunens samlede sparekrav.

Ballerup Kommunes organisering vil fra 1. september bestå af fem linjecentre, tre supportcentre, et borgerkontaktcenter og to centrale udviklings- og ledelsesekretariater.

Tættere kobling
- Det har været vigtigt for os at få færre og større enheder og mere entydige indgange for skoler og daginstitutioner. Vi har ønsket at centralisere support og støttefunktioner, som økonomi, personale og it og ikke mindst arbejder vi på at oprette et center for borgerkontakt, hvor flest mulige opgaver løses. For at forstærke sammenhængen i organisationen har vi udover at lægge afdelinger sammen desuden flyttet en række opgaver, forklarer Anders Agger.

I den nye struktur er der en tættere kobling af skole- daginstitutionsområder, så barnets hele liv tilgodeses, sammenhængen mellem den socialpædagogiske og sociale indsats er blevet styrket, og det samme gælder koblingen mellem sundhed, ældre og beskæftigelsesområdet. Endelig styrker den nye struktur sammenhængen mellem kultur, fritid og planlægningen af byens og erhvervsområdernes udvikling.

Samlet reduceres kommunens administration i 2010-2014 med 20 pct., og herunder altså en række lederstillinger.

mou