Assens godkender solcellepark, mens ny nabolov er undervejs
Solcelleanlæg ved Tureby på Sydsjælland.
Foto: Jens Dresling, Ritzau Scanpix

Assens godkender solcellepark, mens ny nabolov er undervejs

25 naboer vil kunne se frem til kompensation, hvis ny lov vedtages som foreslået. 21 vil kunne kræve deres ejendom opkøbt.
31. MAR 2020 12.29

ASSENS: En lokalplan for en 69 hektar stor solcellepark i Ebberup ved Assens er netop vedtaget i udvalget for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune. Indvendinger fra naboer har fået udvalget til at rykke anlægget med solpaneler på stativer, så de ikke må komme tættere på ejendommene i området end 100 meter.

Denne såkaldte respektafstand kommer dog ikke helt op på de 200 meter, der er på tale i lovforslaget om at forbedre vilkårene for naboer til energianlæg, der netop er på vej i lovgivningsprocessen. L 114  er fremsat i Folketinget, men har endnu ikke været førstebehandlet.

Udvalget har lagt sig på samme afstand som ved en række solcelleparker i Guldborgsund Kommune. Og til Fyens Stiftstidende kommenterer udvalgsformand Dan Gørtz (V) det aspekt:

- Vi er ikke så imødekommende på det punkt, fordi det også skal være rentabelt at lave en solcellepark, der er allerede pillet en del ved størrelsen.

Konsekvensen af lovforslaget er ifølge sagsfremstillingen, at naboer indenfor en afstand på 0-200 meter til solcelleanlægget vil kunne modtage bonus på cirka 2.000 skattefrie kroner årligt. Afstanden skal beregnes fra yderste solpanel og nærmeste bygning. Ved projektet i Ebberup drejer det sig om cirka 25 ejendomme.

Opkøb muligt
Beboelser inden for 200 meter kan samtidig kræve deres ejendom opkøbt indenfor et år efter nettilslutning. Her anvendes taksationsprincip, og et krav vil være, at ejendommen skønnes at have lidt værditab. I Ebberup-projektet vil omkring 21 ejendomme falde inden for denne grænse. Det er taksationskommisionen, der skal vurdere værditabet i forhold til handelsværdien.

Better Energy, der står bag solcelleprojektet, vil ikke søge byggetilladelse inden lovens ikrafttræden, således at naboer til solcelleparken i Ebberup vil blive omfattet af aftalen. 

Lovforslaget indeholder også en grøn pulje om, at opstillere af solcelleanlæg skal indbetale til en lokal fond. Fondens midler forvaltes af kommunen og fordeles efter kommunens beslutning mellem grønne tiltag og initiativer i solcelleparkens nabolag.

'Det vil være hensigtsmæssigt at fokus er på den sidste del – initiativer i solparkens nabolag,' fremgår det af sagsfremstillingen.

Af høringsmaterialet til Ebberup-solcellerne fremgår det, at modstandere af projektet overvejende argumenterer med værditab og mistet udsigt, mens tilhængere nævner opbakning til alle grønne, klimavenlige initiativer samt, at de sliper for gyllelugt og sprøjtning på de nuværende marker.