Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Ankestyrelsen og ny task force til Esbjerg
Socialministeriet sætter luppen på Esbjerg. (Foto: Colourbox)

Ankestyrelsen og ny task force til Esbjerg

Eksperter gennemgår 100 sager på børneområdet for at vurdere, om kommunen har styr på sagerne
22. MAJ 2012 6.14

KØBENHAVN / ESBJERG: Esbjerg Kommunes håndtering af en sag om seksuelle overgreb mod børn viser meget alvorlige svigt, derfor har social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) bedt Ankestyrelsen undersøge kommunens håndtering af sagsbehandlingen på børneområdet. Ankestyrelsen begynder arbejdet i denne uge.

Undersøgelsen skal afdække, om de problemer, der viste sig i den konkrete sag, er udtryk for mere generelle problemer i kommunens sagsbehandling på børneområdet.

Ankestyrelsen laver en særlig gennemgang af 100 af de mere komplekse sager, hvor den vil vurdere, om sagsforløbet og afgørelser i sagen er i overensstemmelse med regler og praksis. Ankestyrelsen gennemfører desuden en kortlægning af kommunens organisering på børneområdet samt en kvantitativ analyse af verserende børnesager i kommunen. Arbejdet begynder fredag den 25. maj, hvor Ankestyrelsen har første møde med kommunen.

Task force skal hjælpe
Esbjerg Kommune får samtidig besøg af en nyoprettet task force, som stiller juridisk og socialfaglig ekspertise fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen til rådighed for kommunen i det fremadrettede arbejde med sager på børneområdet. For at sikre, at sagsbehandlingen på børneområdet bliver bedre vil kommunen få besøg af Ankestyrelsen igen i foråret 2013.

- Jeg forventer at se en markant forbedring på børneområdet. Børn skal have hurtig og konsekvent hjælp, når der opstår mistanke om, at de bliver udsat for overgreb eller mistrives. Det skal kommunerne sørge for, men i sagen fra Esbjerg lod man stå til. Det skal Esbjerg Kommune sikre ikke sker igen. Derfor sætter jeg undersøgelsen i gang nu, siger Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup (S).

bi