Ankestyrelsen ønsker nu svar om specialskolesag på Lolland

LOLLAND: En sag på Lolland Specialskole om mistrivsel og mistanke om lovbrud har nu vakt Ankestyrelsens interesse i et omfang, så styrelsen ønsker en redegørelse fra Lolland Kommune for at vurdere, om der skal rejses en egentlig tilsynssag, oplyser TV2 Øst. Styrelsen beder særligt om at få at vide, hvad byrådet har gjort på baggrund af en henvendelse fra STUK's (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet). Kritikken af skolen går bl.a. på elever, der ikke får talecomputere og dermed fx ikke kan sige, at de er tørstige, skal tisse eller er bange.

Et stort byrådsflertal har afvist behov for en undersøgelse af sagen, der blev rejst i byrådet af Bente Borreskov (EL) og Leo Christensen (Lokallisten Lolland). Det foregik under en vis dramatik, da borgmester Holger Schou Rasmussen (S) fratog Borreskov ordet, mens hun under protest læste op af sine rettigheder. En fremfærd, Holger Schou senere kaldte en fejl, beklagede og undskyldte.

Kritikere blandt forældre på skolen har også sået tvivl om formanden for Børne- og Skoleudvalget Thomas Østergaards (S), habilitet. Han er gift med lederen for to afdelinger på specialskolen, men har af Ankestyrelsen fået en telefonisk vejledning om, at for at han skulle være inhabil, skulle hans ægtefælle være tjenestegrenschef, hvilket ville være direktøren for skoleområdet.

ka