Ankenævn ophæver tilladelse til at bygge shelter på sø

To år gammel tilladelse til at spejdere måtte bygge et shelter i yngleområde ophævet og sendt tilbage til fornyet behandling.
31. MAJ 2021 14.50

KALUNDBORG: Vil byggeri af et spejdershelter på en lille ø midt i en sø give problemer for ynglende fugle og fugle på træk?

Det har Kalundborg Kommune ikke undersøgt godt nok, eller hvis den har, er det ikke beskrevet tilstrækkeligt i afgørelsen, mener Planklagenævnet, som har behandlet en klage fra en nabo.

Sagen handler om en ejendom uden for byen Bregninge med en mindre ø, et par bygninger og en amfiscene, som altsammen er ejet af et menighedsråd. Efter aftale med menighedsrådet har en spejdergruppe søgt om at få lov at placere et shelter på en lille ø midt i søen. Der vil kun være adgang ved at sejle til øen.

Kommunen har skønnet, at det ikke var nødvendigt at orientere naboerne, da shelteret ikke var ret stort og opført i naturmaterialer 230 m fra nærmeste bolig. 

Desuden henviser den til, at området i kommuneplanen er udlagt til rekreative aktiviteter, og at ejendommen ligger midt i et område med flere tidligere og nuværende grusgrave, som friholdes fra fritidsaktiviteter og bebyggelse af hensyn til at skærme dyrelivet.

Ikke tilstrækkeligt belyst

En nabo har imidlertid klaget til klagenævnet. Og selvom nævnet ikke er enig i, at han skulle have været hørt, så får han ret så langt, at kommunen ikke tilstrækkeligt har vurderet, om brugen af shelteret kan ødelægge eller beskadige eventuelle yngle- eller rasteområder. Det er ikke nok blot at fastslå, at der findes andre grusgrave.

Nævnet vil ikke udelukke, at shelters kan opføres på øen, men fastslår, at kommunens afgørelse ikke er tilstrækkeligt belyst. Derfor ophæves kommunens tilladelse, som er fra 3. maj 2019, og den hjemsendes til fornyet behandling.

Samtidig beklager nævnet den lange sagsbehandlingstid.