Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Analyse: Vestdanske hospitaler er bedst til hofteoperationer

Der er stor forskel på, hvor mange patienter der må reopereres eller genindlægges akut efter en hofteoperation. Også indlæggelsestiden varierer meget.
4. JUN 2020 15.29

En hofteoperation er ikke bare en hofteoperation.

Der er forskel på tværs af sygehuse og regioner på andelen af patienter, der bliver reopereret eller genindlagt akut efter operationen - også når der tages højde for forskelle i patientsammensætningen. Det viser en analyse fra Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, som har sammenlignet data fra landets sygehuse.

Sammenligningen viser, at fem pct. af patienterne opereres igen inden for et år på landsplan, men at tallet varierer fra 2 til 11 pct. på de enkelte sygehuse.

Tilsvarende bliver omkring fire pct. genindlagt akut i løbet af den første måned efter operation på landsplan, men det dækker over variationer fra tre-otte pct.

Bedst i vest

Selv når der tages højde for patientsammensætningen på de enkelte sygehuse, er der betydelige forskelle.

Generelt klarer sygehusene i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark sig bedre i benchmarkinganalysen end hospitalerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Også brugen af genoptræningsplaner i forbindelse med en hofteoperation varierer fra 19 pct. af forløbene i Randers til 93 pct. af forløbene i Næstved, Slagelse og Ringsted.

Og endelig er der forskel på, hvor mange af de hofteopererede over 64 år, der får hjemmepleje, når de er kommet hjem. Hos Hospitalsenhed Vest gør hver tredje patient, mens det på Bornholm kun er hver 11.

Find rapporten her.

Se, hvordan det enkelte hospital klarer sig her.

Se sygehusspecifikke nøgletal her.

Find et ledelsesresume her.

ak