Alle har et breaking point – men forebyggelse hjælper
Som de fleste hospitaler i landet har Nykøbing F. Sygehus kæmpet med konsekvenserne af corona, pukkelafvikling, personalemangel og sygeplejerskekonflikten.
Foto: Per Rasmussen, Ritzau Scanpix

Alle har et breaking point – men forebyggelse hjælper

Nykøbing F. Sygehus vinder Arbejdsmiljøprisen 2022 for indsats mod psykiske belastninger.
19. MAJ 2022 15.15

SJÆLLAND: Trusler, vold og traumatiske oplevelser i hverdagen udfordrede det psykiske arbejdsmiljø og sygefraværet på Nykøbing F. Sygehus. Nu har sygehuset vundet Arbejdsmiljøprisen på grund af sin omfattende indsats for at komme problemerne til livs, oplyser Arbejdsmiljørådet.

Som de fleste hospitaler i landet har Nykøbing F. Sygehus kæmpet med konsekvenserne af corona, pukkelafvikling, personalemangel og sygeplejerskekonflikten. Sygehusets omfattende forebyggende indsats har gjort arbejdspladsen til et bedre sted at være for de ansatte. Det kvitterer Arbejdsmiljørådet for med Arbejdsmiljøprisen i kategorien Psykisk arbejdsmiljø.

- Nykøbing F. Sygehus har virkelig taget livtag med udfordringerne med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Der er arbejdet videnbaseret, og med afsæt i et samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har arbejdspladsen skabt et blik for faresignaler og et fælles sprog for, hvordan man sammen skaber et godt psykisk arbejdsmiljø. Den omfattende indsats er meget inspirerende og kan forhåbentlig give andre arbejdspladser modet til at kaste sig ud i lignende arbejdsmiljøprojekter, lyder det fra rådets formand, Cristina Lage.

"Hinandens arbejdsmiljø"

- Indtil nu har det været meget forskelligt, hvordan – og om – de ansatte har talt om konkrete hændelser, hvor de har oplevet psykiske spidsbelastninger. For eksempel efter en ualmindelig hård dag eller i mødet med voldelige eller truende patienter, fortæller Annette Majgaard, der er arbejdsmiljøkonsulent på sygehuset.

Hun er projektleder på Kobling, der er en arbejdsmiljøindsats, som blev sat i værk i 2020 i samarbejde med det private Institut for Belastningspsykologi og støttet af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Med undertitlen “Vi er hinandens arbejdsmiljø” har Kobling skærpet både ansatte og lederes opmærksomhed på begrebet belastningspsykologi. Det er også en ramme for løbende at håndtere og forebygge psykiske overbelastninger i hverdagen på sygehuset.

- Gennem Kobling er vi blevet opmærksomme på, at alle har et breaking point. Indsatsen træner os i at spotte tegn på psykisk overbelastning hos os selv og hos kolleger og på at handle på det. Vi har fået et fælles sprog at tale ud fra. Forebyggelse af mental slagside er nu en holdsport, siger Annette Majgaard.

ka