Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Akutteam skal sikre færre indlæggelser

Seks borgere færre skal indlægges hver eneste dag i Viborg
27. MAR 2011 21.52

VIBORG: Det er det konkrete mål for hjemmeplejens nystartede akutteam. Det svarer til 10 pct. af de cirka 60 daglige indlæggelser fra Viborg Kommune hovedsageligt på hospitalet i Viborg.

Viborg Kommune ligger højt, når det gælder antallet af indlæggelser i Region Midtjyllland og der er mange penge at spare, når Kommunen hver gang skal betale 4000 kr. - en pris som blandt andre statsminister Lars Løkke foreslår tredoblet for yderligere at motivere kommunerne til at skrue op for indsatsen.

- Hver fjerde af dem, der bliver indlagt, er ude igen inden 24 timer. Med den rette sygeplejefaglige ekspertise og det rigtige udstyr kan det nye akutteam behandle mange af dem hjemme. Derved kan patienterne, som ofte er kronikere, undgå at skulle indlægges igen og igen, forklarer formanden for socialudvalget Mette Nielsen.

- Ud over, at vi tror, vi får mere tilfredse borgere, er det også meningen, at Kommunen skal spare syv millioner kroner ved at oprette akutteamet.

Tæt samarbejde
Mette Nielsen lægger vægt på et tæt samarbejde med både hospitalet og de praktiserende læger:

- Akutteamet skal ikke tage sig af de patienter, som har brug for hospitalets tilbud. Men i tæt samarbejde med de praktiserende læger, sygehusvisitationen og de 140 hjemmesygeplejersker kan teamet ofte give borgerne et godt og tilstrækkeligt tilbud i deres eget hjem.

Samtidig med åbningen af akutteamet markeres også, at Klosterhaven skal rumme tre nye akutpladser - én åbnes nu og de to sidste efter sommerferien. Tilbudet retter sig mod akut dårlige borgere, som her kan observeres, plejes og behandles:

- Formålet med akutpladserne er at forebygge indlæggelser og at yde en hurtig og fleksibel hjælp til borgere, som har brug for hjælp her og nu, som ikke kan ydes i hjemmet, fortæller Mette Nielsen.