Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Afskaf den duty-free skole

KRONIK Børn og unge skal føle, at de betyder noget. Derfor bør skoleeleverne have praktiske opgaver, der skal udføres i det fællesskab, som en skole er

Af Ib Hansen

Nu skal eleverne jo ikke overtage opgaverne fra skolernes dygtige teknisk-administrative personale, der i øvrigt har mere end nok at gøre. Det teknisk- administrative personale kan sammen med elevernes lærere og pædagoger lede elevernes arbejde. Et arbejde der udføres som et supplement til de opgaver, der løses af de teknisk- administrative personaler.

Der kan f.eks. være tale om, at nogle klasser får til opgave at rive blade sammen, hakke ukrudt og rive bede. Der kan også laves oprydningshold, der sørger for, at der ser ordentligt ud i klasselokaler og i fællesområder. Nogle hold kunne sættes i gang med at samle affald på skolen, i skolens nærområde og langs skolevejene. Man kunne også tilbyde at hjælpe ældre borgere i skolens nærområde med at løse nogle praktiske opgaver.

Det er sundt for børn og unge at opleve nytten af at udføre et stykke praktisk arbejde. Tanken om værdien heraf er ikke ny. Når man for eksempel opholder sig på et Youth Hostel i England, skal man udover at betale for opholdet udføre en 'duty'. Det kan være at slå græsplænen eller bære madrasserne ud til luftning. I Finland hjælper skoleeleverne skolepedellerne med blandt andet at rive blade sammen og i det hele taget holde skolernes grønne områder.

Styrket selvværdskonto
En systematisk tilgang til at sikre eleverne oplevelsen af at have et praktisk ansvar og gøre nytte har mange effekter. Først og fremmest er det en måde at leve op til folkeskolelovens formål om, at eleverne skal forberedes 'til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre'.

En sådan tilgang vil endvidere kunne medvirke til, at vores velfærdssamfund også i fremtiden fortsat kan præges af dannede og uddannede borgere, der ønsker og evner at tage ansvar for eget liv og tage ansvar i forhold til det fællesskab, hver enkelt er en del af. En tildeling af ansvar for at løse praktiske småopgaver bør selvfølgelig starte i familierne og videreføres i daginstitutioner og skoler.

En anden effekt er i forhold til børn og unges selvværdsfølelse. Hver gang der sættes noget ind på et barns eller en ungs selvværdskonto, styrkes barnets eller den unges selvtillid og evnen til at lære. Jo mere der står på selvværdskontoen, jo større chance er der for, at eventuel negativ social arv kan brydes. Generelt har alle elever gavn af at føle sig nyttige. Rigtig mange unge efterspørger i forhold til nutidens hyperkomplekse samfund struktur og rammer.

Overtage det fulde ansvar
Denne efterspørgsel kunne målbevidst arbejde med ansvar for praktiske opgaver medvirke til at opfylde. Et sådant målbevidst arbejde vil endvidere give bedre mulighed for at sikre den solidariske anerkendelse, der som nævnt vil fremme den selvværdstyrkelse, der er en forudsætning for at bryde negativ social arv. Rigtig mange børn og unge vil nyde at udføre praktisk arbejde. De vil føle, at de får ansvar og gør nytte. De vil få sig rørt og blive mere læringsparate og få styrket deres personlige alsidige udvikling.

Hensigten er at leve op til folkeskolelovens formålsparagraf og sikre, at skolen løser sin opgave med at danne og uddanne eleverne ud fra en bred forståelse af dannelses-begrebet. Ikke kun dannelse og uddannelse til uddannelseslivet, til erhvervslivet, til fritidslivet, til livet som samfundsborger eller til familielivet. Nej, opgaven er at give hver enkelt elev de bedst mulige kompetencer til at kunne håndtere alle de udfordringer, som deres liv i al sin mangfoldighed vil byde på

'Den blå betænkning' fra 1960 udtrykte det på følgende måde: 'Det må være et hovedtræk i skolens bestræbelser, at børnene lever sig ind i den tanke, at også de er med til at bygge samfundet op, og at de en skønne dag skal overtage det fulde ansvar for dette samfunds opretholdelse og videreførsel'.


Børne- og uddannelsesdirektør i Kolding, Ib Hansen

Foto: http://www.flickr.com/photos/stephenyeargin/